1. ADAM PŘEVOZNÍK a LUDMILA NEBESKÁ 

05.01.2021

Nejstarším předkem je Jakub Převozník (Přívozník ?), který se narodil v Ouholicích, okres Mělník někdy kolem roku cca 15401550. Zemřel ve svých 49 - 59 letech roku 1589 v Ouholicích.

Dnes známe Staré Ouholice a Nové Ouholice. Staré Ouholice jsou část obce Nová Ves v okrese Mělník. Je zde asi 88 adres a trvale zde žije cca 100 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1088. V roce 2002 a 2013 byla velká část obce poškozena při povodních. První písemná zmínka o vsi Nové Ouholice je z roku 1784. 

Jakub Převozník měl syna Adama Převozníka, který se narodil rovněž v Ouholicích kolem roku 1567 zemřel ve svých 25 letech v roce 1595.

Kolem roku 1588 se oženil s Ludmilou (někdy psáno Lidmilou) Nebeskou z Brozánek č.p. 2, okres Mělník. Bližší informace o vzniku příjmení najdete zde

Ludmila se narodila v roce 1567 a zemřela ve svých 40 letech roku 1607. Otcem Ludmily byl Jiří Nebeský (1543 - 1593). Matka byla Anna Nebeská

Brozánky je vesnice, část obce Hořín v okrese Mělník. Protéká jí Vraňansko-Hořínský plavební kanál. Evidováno je zde 76 adres a trvale zde žije cca 300 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1327. V roce 1932 zde byly evidovány tyto obchody a živnosti: cihelna, hostinec, kapelník, kovář, 5 rolníků, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, zahradnictví.

V Brozánkách č.p. 2 se jim narodil: 

- blíže nezjištěného dne roku 1595 syn JIŘÍ NEBESKÝ, který byl později hospodářem na gruntu v Brozánkách, zemřel před rokem 1648, příjmení tak dostal syn Jiří pravděpodobně po své matce jako pohrobek, neboť otec Adam byl v tu dobu již asi po smrti

Rod Nebeských na statku Brozánky č.p. 2 hospodaří tedy min. od roku 1550, a to až dosud, tj. více než 470 let. Zažil tak vládu Habsburků (Ferdinand I., Maxmilián II.,  Rudolf II., Matyáš II., Ferdinand II., Fridrich Falcký, Ferdinand III., Ferdinand IV., Leopold I., Josef I., Karel VI., Marie Terezie, Karel Albrecht Bavorský, Josef II., Leopold II., František I. Rakouský, František I. Dobrotivý, František Josef I. a Karel II.), vznik Česloslovenska i samostatné České republiky (Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman), přečkal vpád Pasovských (1611), České stavovské povstání (1618 - 1620), bitvu na Bílé hoře (8. listopadu 1620), popravu 27 českých pánů na Staroměstském náměstí katem Mydlářem (21. června 1621), Třicetiletou válku (1618 - 1648), Selské povstání (1680, 1775), Sedmiletou válka Habsburků proti Prusku (1756 - 1763), Prusko-rakouskou válku (1866), revoluci proti Rakouskému císařství (1848), 1. světovou válku (1914 - 1918), 2. světovou válku (1939 - 1945), únor 1948, vpád Vojsk Varšavské smlouvy (1968) i Sametovou revoluci (17. listopadu 1989). 


Do kroniky se snažím získat maximum informací nejen o členech rodu, ale i o místech, kde se narodili, kde žili, co v průběhu života dělali a vše doplnit fotkami, opisy z matrik či mapami. Aby byly informace o předcích přehlednější, lze se dostat kliknutím na podbarvený odkaz na dalšího člena rodiny. Členové rodu jen mé větve mají velká písmena, ostatní členové (ale se zjištěnými zajímavými informacemi) pak mají odkaz tvořen písmeny malými.