7.1.1.1.1. JOSEF EDUARD NEBESKÝ a MARIE JOSEFA BOBÁLOVÁ

15.12.2020

Otokaru Nebeskému a Anežce Mužíkové se dne 16. dubna 1889 v Radotíně č.p. 1 narodil syn Josef Eduard Nebeský, zemřel ve svých 77 letech roku 1966 v Radotíně č.p. 1.

Josef Eduard Nebeský se ve svých 25 letech dne 1. března 1919 oženil s Marií Josefou Bobálovou, narozenou dne xxx.

Byl to český agrární politik, představitel Národního souručenství. V období 1. republiky byl Josef Eduard Nebeský generálním tajemníkem Ústřední řepařské jednoty, odpovědným redaktorem Věstníku ústřední jednoty řepařů a významným členem agrární strany. Po dlouhá léta zastával funkce ve správních radách několika českých cukrovarů. V roce 1938 přešel do Strany národní jednoty. Všeobecně známým se však stal až za okupace, kdy ho Emil Hácha v říjnu 1939 jmenoval na místo A. Hrubého do čela Národního souručenství. Nebeský byl ve styku s domácím odbojem v Politickém ústředí, podporoval jej finančně a podporoval také linii generála Eliáše. V roce 1947 byl Josef Nebeský postaven před Národní soud (dnešní Justiční palác v Praze na Pankráci), který jej však osvobodil. V prosinci 1948, kdy už úřadovala komunistická policie a justice, byl znovu zatčen a odsouzen na 12 let těžkého žaláře. Nejvyšší soud v březnu 1992 rozsudek zrušil a znovu potvrdil rozhodnutí z roku 1947.

Působil v Hostačově a ve Žlebech. 

Oženil se dne 1. března 1919 s Marií Josefou Bobálovou z Želechovic nad Dřevnicí, měli spolu syna Jaromíra Nebeského (narodil se 28. října 1925 a zemřel 29. prosince 1980 v Chicagu v USA). 

Marie Josefa zemřela 29. října 1982 v Praze a Josef Eduard zemřel ve svých 77 letech roku 1966 v Radotíně.