7.2.1.1. JOSEF NEBESKÝ

25.12.2020

Dne 7. prosince 1853 se narodil nemanželský syn Josef, kdy se za jeho otce přihlásil a za přítomnosti dvou svědků žádal o zapsání do matriky Wácslav Nebeský, čeledín v Žalově č.p. 8, syn Jana Nebeského, krejčího v Suchdole č. domu Ø (bohužel neuvedeno) na bývalém statku téhož jména a matky Terezie, rozené Ø (neuvedeno). Matkou byla Josefa Zrubecká, dcera Augustina Zrubeckého (nar. 1798), domkáře z Podmoráně č.p. 31, statku Roztockého, a Alžběty rozené Ø (neuvedeno). Nemanželské dítě bylo po matce domovsky zapsáno na Podmoráň č.p. 31 (dům se zde v současné době již nenachází).

Za kmotry šel Josef ???, šenkýř z Ouholiček a Marie Křivanová, domkářka ze Žalova. I zde, v roce 1853, se ještě setkáváme s tím, že se někdo neuměl podepsat a místo podpisu udělal tři křížky (bližší informace zde). 

Dne 9. ledna 1854 se dvacetičtyřletý čeledín Václav Nebeský s neplnoletou jednadvacetiletou Josefou Zrubeckou (nar. 1833) oženil. Její otec Augustin Zrubecký dal ke sňatku za přítomnosti dvou svědků svolení, jedním svědkem byl Josef Burian ???, domkař z Podmoráně a druhý byl zřejmě bratr Václava Josef Nebeský, obyvatel z Husince. Její matka byla Alžběta Kudrnová z Podmoráně (někdy psáno ze Žalova) č.p. 18, dcera domkáře Wácslava Kudrny ze Žalova a Doroty ??? ze Žalova, poddaných k Roztokům.

Co se týká plnoletosti, tak Kniha tovačovská (1481 - 1490) uvádí dospělost pro pány 16 let u mužů a 14 let u dívek, pro rytíře 17 let u mužů a 15 let u dívek a pro měšťany 18 let u mužů a 16 let u dívek. Roku 1549 byla stanovena hranice dospělosti mužů na 20 let pro šlechtu (platné do roku 1811) a 18 let pro měšťany, u dívek vždy 15 let. Od roku 1753 do roku 1919 byla stanovena zletilost na 24 let. Roku 1950 byla hranice zletilosti snížena z 21 let na 18 let.