Vrbno

31.08.2021

Vrbno je část obce Hořín. Současné Vrbno u Mělníka, jehož území bylo opakovaně osídleno již od poloviny 5. tisíciletí př. n. l., vzniklo patrně v 11. století. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1241. Ves byla rozdělena mezi majitele mělnického panství a vrbenský vladycký rod Mléčků z Vrbna, později mezi Řád Křižovníků s červenou hvězdou a mělnické panství. Vrbno, Zelčín a Úpor vytvořily v polovině 19. století společnou obec, jejíž kulturní život se rozvíjel v rámci Rolnické besedy a vrbenské školy, poprvé doložené v roce 1764. Nejvýraznější osobností Vrbna u Mělníka byl jednatel Rolnické besedy a řídící učitel František Karel Opa (1849 - 1914). V roce 1960 byla většina vrbenské obce sloučena s obcemi Hořín a Brozánky. Vrbno u Mělníka si zachovalo svůj starobylý ráz, a proto bylo jeho centrum zapsáno mezi vesnické památkové zóny. Ve Vrbně u Mělníka byly natáčeny filmy a seriály, např. Cirkus Humberto, Dobrodružství kriminalistiky, Komisař Maigret, Bídníci aj.

Ves byla odnepaměti ohrožována povodněmi. Zatím nejhorší z nich přišla v roce 2002, kdy se protrhla sypaná hráz východně od středu vsi. Následné zatopení téměř celého Vrbna s výjimkou ulice "Na Skalce" vedlo k demolici 30 stavení. Nemalé škody za sebou zanechala i povodeň v červnu 2013, kdy se pod tlakem vltavské vody protrhly hráze mezi Vrbnem a sousedním Zelčínem. 

Ve vsi Vrbno s 496 obyvateli (v roce 1932 samostatné vsi, která se ale v roce 1960 stala součástí obce Hořín) byly evidovány tyto živnosti a obchody: holič, 3 hostince, kolář, 2 kováři, krejčí, 2 obuvníci, pekař, obchod s lahvovým pivem, pokrývač, 5 rolníků, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, truhlář, velkostatek Úpor, zahradnictví.  

Památky

Střed obce je od roku 2004 zapsán na seznamu vesnických památkových zón.

 • areál kostela Povýšení svatého Kříže z 12. století s kaplemi sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého ze 17. a 18. století
 • objekt římskokatolického farního úřadu č.p. 1 z roku 1862
 • objekt vrbenské školy č.p. 60 z roku 1878 s geografickými nástěnnými malbami
 • objekt hostince č.p. 27
 • venkovská usedlost č.p. 21
 • výklenková kaple nejsvětějších pěti ran Kristových na návsi z roku 1705
 • památník obětem Světové války z roku 1919
 • Laterální plavební kanál Mělník-Vraňany z roku 1905

Významní rodáci

 • František Beneš (1847 - ?), správce velkostatku v Předklášteří, poslanec Moravského zemského sněmu
 • Čeněk Hausmann (1826 - 1896), profesor mechaniky a rektor ČVUT
 • doc. MUDr. František Mydlil (1913 - 1967), ředitel žamberské plicní léčebny