11H-B-1-2. JOSEF NEBESKÝ a MARIE KUBEŠOVÁ, ? ŽIVCOVÁ

09.10.2021

Josef Nebeský a Anna Růžičková měli syna Josefa Nebeského, který se narodil dne 18. června 1843 v Jenichově č.p. 12, zemřel ve svých nedožitých 69 letech dne 10. června 1912.

Ve svých 32 letech se dne 27. června 1875 oženil s Marií Kubešovou, která se narodila 6. června 1852 ve Ctiněvsi č.p. 49. Byla to dcera Josefa Kubeše ze Ctiněvsi a Elišky Uhrové z Brozánek. 

Ve Ctiněvsi č.p. 49 se jim narodili: 

- dva měsíce po svatbě 30. srpna 1875 syn Josef Nebeský

- 25. února 1878 dcera Marie Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Josefa H?, který zemřel 18. července 1942, narodili se jim synové Václav (nar. 20. srpna 1906, měl dále syna Václava narozeného ve Lhotce) a Ladislav (nar. ve Lhotce)


Josef Nebeský se pak blíže nezjištěného dne a roku oženil podruhé, a to s blíže neznámou Živcovou, která se narodila 21. prosince 1862. Byla to dcera Jana Živce a Marie Müllerové z Nebužel č.p. 22.

Narodil se jim:

- 15. července 1895 syn Gottlieb, který se dne 27. července 1922 oženil s Eleonorou Heidrichovou, která se narodila 1. července 1909, Gottlieb pracoval u vojenské artilerie

Gottlieb v překladu "Boží láska" je německé jméno, které lze použít jako příjmení nebo mužské křestní jméno. Jméno se používalo v německy mluvících částech Evropy.