HISTORIE OBCÍ spjatých s rodinou Nebeských

Ráz krajiny kolem nás byl během dlouhého vývoje tvořen řekou Vltavou. Vltava protékající tímto územím, zhruba ještě před 3/4 milionem let, zde tekla jako rovinná řeka, připomínající současné středočeské Labe. Později Vltava hluboko zařízla své koryto a vytvořila tak údolí s příkrými skalními srázy, dosahující výšky 200 - 250 m. Na skalních stupních...