SLOVNÍČEK

FAMILIANT

Familiant je poněkud zastaralé označení hlavy rodiny, popřípadě takového člena rodiny, na kterého jsou vztažena práva, jimiž rodina často dědičně disponuje. V pozdním feudalismu se slovem familiant označoval dědičný nájemce dílu panské půdy (též označovaného jako familie), který vznikl v 18. století rozdělením panských statků na malé části, jež byly dány jednotlivým rodinám do dědičného nájmu. V době platnosti tzv. familiantského zákona byli slovem familiant označováni též příslušníci židovských ghett, kteří měli právo se v daném místě oženit a založit rodinu.