ROD ČADSKÝCH

Matěj Čadský, zedník, nádeník, ale někde psáno i hodinářský mistr a Lidmila Kejmarová měli syna Matěje Čadského, který se narodil 11. února 1825 v Horoměřicích č.p. 42 (současná adresa Lomená 42, Horoměřice). Zemřel ve svých 51 letech dne 22. dubna 1876 v Horoměřicích č.p. 64 na zánět střev a pobřišnice následkem průtrže.

Matěji Čadskému a Anně Jandové se dne 24. prosince 1854 ve Vokovicích č.p. 20 narodil nemanželský syn František Čadský. Matěj Čadský žádal být zapsán jako otec tohoto dítěte do knihy narozených, kterou vedla farnost kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Dolní Liboci. Matěj Čadský se s matkou syna Františka, Annou Jandovou, oženil o 7 měsíců později.