ROD NEBESKÝCH

Že bychom snad opravdu kdysi byli rytířský rod ??? Trocha naděje mi svitla, když jsem objevila článek Jiřího J. K. Nebeského s názvem Vymyšlená šlechta aneb Sedmileté rytířství Jana B. Nebeského z Wojkowicz.

Jméno Nebeský / Nebeská je odvozeno z českého slova "nebe", pravděpodobně se vztahuje k nějaké lokalitě, případně vychází z nějakého povahového či fyziognomického rysu předka nynějších Nebeských (= božský, mimořádně dokonalý, dobrý).

Nejstarším předkem je Jakub Převozník (Přívozník ?), který se narodil v Ouholicích, okres Mělník někdy kolem roku cca 1540 - 1550. Zemřel ve svých 49 - 59 letech roku 1589 v Ouholicích.

Adam Převozník-Nebeský a Ludmila Nebeská měli syna Jiřího Nebeského, který se narodil blíže nezjištěného dne roku 1595 a zemřel před rokem 1648, tedy v době třicetileté války, v Brozánkách.

Jiří Nebeský a Alžběta Jakoubková měli syna Adama Nebeského, který se narodil blíže nezjištěného dne roku 1620 a zemřel roku 1663 v Brozánkách.

Jan Nebeský ze Semilkovic a jeho žena Kateřina měli syna jménem (Wazlav) Václav Nebeský, který se dle knihy úmrtí měl narodit kolem roku 1716 a zemřít ve svých 80 letech v Letkách u Libčic č.p. 7 dne 9. května 1796.