ROD NEBESKÝCH

Že bychom snad opravdu kdysi byli rytířský rod ??? Trocha naděje mi svitla, když jsem objevila článek Jiřího J. K. Nebeského s názvem Vymyšlená šlechta aneb Sedmileté rytířství Jana B. Nebeského z Wojkowicz.

Jméno Nebeský / Nebeská je odvozeno z českého slova "nebe", pravděpodobně se vztahuje k nějaké lokalitě, případně vychází z nějakého povahového či fyziognomického rysu předka nynějších Nebeských (= božský, mimořádně dokonalý, dobrý).

Nám zatím nejstarším známým předkem je Jiří Nebeský, který se narodil v Brozánkách č.p. 2, okres Mělník v roce 1543. Zemřel tamtéž ve svých 51 letech roku 1594. V Českém království tehdy vládl římskoněmecký král, římský císař, český a uherský král a rakouský arcivévoda Ferdinand I. Habsburský.