ROD NEBESKÝCH

Že bychom snad opravdu kdysi byli rytířský rod ??? Trocha naděje mi svitla, když jsem objevila článek Jiřího J. K. Nebeského s názvem Vymyšlená šlechta aneb Sedmileté rytířství Jana B. Nebeského z Wojkowicz.

Jméno Nebeský / Nebeská je odvozeno z českého slova "nebe", pravděpodobně se vztahuje k nějaké lokalitě, případně vychází z nějakého povahového či fyziognomického rysu předka nynějších Nebeských (= božský, mimořádně dokonalý, dobrý).

Nám zatím nejstarším známým předkem je Jiří Nebeský, který se narodil v Brozánkách č.p. 2, okres Mělník v roce 1543. Zemřel tamtéž ve svých 51 letech roku 1594. V Českém království tehdy vládl římskoněmecký král, římský císař, český a uherský král a rakouský arcivévoda Ferdinand I. Habsburský.

Adam Převozník a Ludmila Nebeská měli syna Jiřího Nebeského, který se narodil blíže nezjištěného dne roku 1595 a zemřel před rokem 1648, tedy v době třicetileté války, v Brozánkách.

Jiří Nebeský a Alžběta Jakoubková měli syna Adama Nebeského, který se narodil blíže nezjištěného dne roku 1620 a zemřel ve svých 43 letech roku 1663 v Brozánkách.

Adam Nebeský a Marie měli syna Daniela Nebeského, který se narodil blíže nezjištěného dne roku 1653 (někde psáno kolem roku 1649) a zemřel roku 1. listopadu 1708 v Brozánkách.

Jan Nebeský ze Semilkovic a jeho žena Kateřina Bohuslavová měli syna jménem (Wenceslaus Mathias) Václav Matiáš Nebeský, který se dle knihy úmrtí měl narodit kolem roku 1716 a zemřít ve svých 80 letech v Letkách u Libčic č.p. 7 dne 9. května 1796.