ROD ČACKÝCH

Z badatelské práce pana Milana Čadského z Kojetic se dozvíme následující historii obce Čížkov, odkud pochází náš nejstarší známý předek blíže nezjištěného jména ČADSKÝ.