14P-1.1. OLDŘICH ČACKÝ a MILOSLAVA NOVÁKOVÁ

30.11.2022

Josefovi Čackému a Ludmile Minaříkové se necelých 9 měsíců po svatbě dne 27. ledna 1913 narodil syn Oldřich Čacký

Stejně jako jeho otec, i on se vyučil obchodníkem a v obchodě rodičů a prarodičů pracoval jako obchodní příručí. Dne 2. února 1913 byl pokřtěn v Únětickém kostele kaplanem Františkem Vrabcem. Jako porodní asistentka je v Křestním listu uvedena jeho babička Alžběta Hájková (bylo jí už 57 let). Za kmotra mu byl František Hazuka, zřízenec dráhy na Smíchově č.p. 279 (současná adresa je Nádražní 279/1, Praha 5 - Smíchov, jedná se o komplex budov železniční stanice Praha - Smíchov). 

Od roku 1934 byl Oldřich členem Tělocvičné jednoty Sokolské v Horoměřicích. 

Patrně v roce 1944 se Oldřich Čacký ve svých 31 letech oženil s Miloslavou Novákovou, a to ve Farním kostele v Nebušicích, neboť místo svatby bylo dle bydliště nevěsty. Dochovala se nám i tato fotografie.

Farní kostel v Nebušicích
Farní kostel v Nebušicích

S Milenou bydleli v první patře domu ve Spojovací ulici č.p. 129 v Horoměřicích. Oldřich pracoval v obchodě rodičů jako obchodní příručí, jezdil malým náklaďákem tov. zn. Praga, který Čackých koupili. Automobil byl psaný na jeho mladšího bratra Josefa Čackého. 

Oldřich Čacký zemřel ve svých 63 letech po kratší nemoci v den pohřbu své mladší sestry Marie Čacké, tedy dne 8. dubna 1976.

Jeho žena Miloslava Čacká se odstěhovala zpět do Nebušic ke své neteři (také Miloslava). Miloslava pracovala jako úřednice. Manželství bylo bezdětné a bližší informace bohužel nemáme.