ZDROJE INFORMACÍ

Československé legie

https://www.csol.cz

Fondy velkostatků

https://podripskagenealogie.euweb.cz/fondyvs.htm

Mapy.cz 

https://mapy.cz/ 

Můj rodokmen

https://www.myheritage.cz/site-family-tree-348510761/rod-cackych-a-nebeskych 

Národní muzeum 

https://forum.nm.cz/prehistorie/index_ph.php

Obec Želenice

Státní oblastní archív v Praze

https://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchMatrikaPage?1

 Válka

https://www.valka.cz

https://www.ir28.cz

Vysočanské fragmenty

https://praha9.cz/sites/default/files/downloads/import/vysocanske_fragmenty_2010dpi.pdf

Zaniklé obce

https://www.zanikleobce.cz/

kniha Dějiny Mělníka https://disputatio-historica.webnode.cz/recenze/rany-novovek/dejiny-melnika/

kniha Rytíř smutné postavy - básník Jan z Wojkowicz - Jan Řehounek

kniha Z dějin české každodennosti - Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie Macková

obecní kroniky, různé zdroje od lidí, novinové články o historii, Wikipedie