Historie Divoké a Tiché Šárky

01 - Dějiny

31.12.2023

Ke jménu tohoto romantického údolí na samém okraji Prahy se váže pověst o Dívčí válce, o které vypravuje ve 12. stol. náš nejstarší kronikář Kosmas. Kosmas se ale nezmiňuje o jednotlivých podrobnostech boje, o jednotlivých ženách a dívkách. To učinil až ve 14. stol. kronikář Dalimil. Ten popisuje bojující dívky - Vlastu, Čáslavu, Svatavu i Šárku....

Na konci poddanské doby Šárka, Dejvice a Podbaba tvořily jednu obec, v čele které stál rychtář, jmenovaný proboštem svatovítské kapituly. Rychtáři se stávali šárečtí mlynáři nebo podbabští chalupníci.

Probošt František Kazimír Strachovský se postaral o to, aby na nově zřízené faře na Šárce byla zřízena také škola. Na jeho přání František Regner přijal jako učitele Josefa Luvra ze staré učitelské rodiny.

Tak jako nemáme jistotu, kde byl založen původní kostelík na Šárce, nemáme ani záznamy o tom, kdy byla při něm zřízena duchovní správa. Pravděpodobně se tak stalo na počátku husitských válek. Z prvních farářů je znám Martin Humpolec, syn Prokopa z Hoštic. V letech 1404 a v následujících zastával úřad veřejného notáře v Praze. Duchovní správy na...

Stupňovité terasy na zahradách, zejména v Šáreckém údolí, jsou dosud dobře patrné a upomínají na dávné viniční hospodářství. Řada usedlostí má jména držitelů vinic a často připomínají jejich povolání zachovaná v pojmenování ulic.

Mlýny měly v tehdejším hospodářském životě značný význam. Dnes po nich zůstaly jen názvy a historie zaznamenaná ve starých spisech.