10H-B-3-2. ADOLF JAN NEBESKÝ a ANNA KOPTÍKOVÁ

26.10.2021

Josef Nebeský a Marie Kaftanová měli syna Adolfa Jana Nebeského, který se narodil dne 25. března 1832 ve Chvalech č.p. 24 a zemřel ve svých 41 letech dne 25. května 1873. Synovi Ferdinandu Adolfu Janu Nebeskému byli pouhé 4 měsíce. 

Adolf Jan Nebeský byl dozorce trati na západní dráze. Bydlel v Plzni na nádraží. 

Blíže nezjištěného dne a roku se na blíže nezjištěném místě oženil s Annou Koptíkovou, která se narodila 17. listopadu 1842 v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí č.p. 102. Její otec Jan Koptík byl měšťan a mistr kovářský v Domažlicích, matka Marie rozená Císlerová.

Současná podoba domu č.p. 102 v Domažlicích - Bezděkovském Předměstí
Současná podoba domu č.p. 102 v Domažlicích - Bezděkovském Předměstí

Adolfu Janu Nebeskému a Anně Koptíkové se narodil v Domažlicích - Bezděkovském Předměstí č.p. 78:

- 14. ledna 1873 syn Ferdinand Adolf Jan Nebeský, který zemřel ve svých 78 letech dne 21. července 1951 v Praze 6 - Břevnov č.p. 1200.