11L-4-2. ANTONÍN JAN AUGUST NEBESKÝ a ? 

01.10.2021

Antonínu Nebeskému a Aloisii Vendulákové se v Domě U Modré štiky v Praze (na rohu ulic Karlova a Liliová) dne 7. srpna 1853 narodil syn Antonín Jan August Nebeský, který zemřel ve svých nedožitých 47 letech v pátek dne 6. července 1900 ve 13 hodin ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Pochován je v Praze na Olšanských hřbitovech v rodinné hrobce.

Byl to měšťansládek.

Ke 20. březnu 1882 je evidován v Chotči č.p. 120 a 1. října 1889 v Třebíči č.p. 790.

Mezi lety 1893 až 1900 pracoval jako sládek v pivovaru v Dačicích na Moravě. 

Celý život byl svobodný, zemřel ve svých nedožitých 47 letech, v knize zemřelých Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je však chybně uveden věk úmrtí 44 let. Parte bylo otištěno v Národních listech č. 186 ze dne 8. července 1900.