6H. VÁCLAV NEBESKÝ a VERONIKA KUČEROVÁ

21.12.2021

Václav Nebeský a Alžběta Butová měli syna Václava Nebeského, který se narodil dne 28. prosince 1687 v Brozánkách č.p. 2 a ve svých 72 letech zemřel v roce 1759 v Hoříně č.p. 7.

Byl to hospodář na gruntu v Hoříně č.p. 7. 

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Veronikou Kučerovou, která se narodila 16. května 1694 ve Střednici a zemřela ve svých 65 letech v roce 1759. Její otec byl Jan Kučera, matka Dorota.

Vesnice Střednice je část obce Vysoká v okrese Mělník. 

V Hoříně č.p. 7 se jim narodili: 

- 2. března 1714 dcera Alžběta Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Jana Šulce z Vysokého

- 15. května 1716 syn Václav Nebeský, který zemřel po 11 dnech 26. května 1716

- blíže nezjištěného dne a roku (pravděpodobně roku 1717 nebo 1718) syn Václav Nebeský, který se oženil s Lidmilou, měli syna Josefa (1762 - 1814), ten se v roce 1792 oženil s Lidmilou Butovou a dne 8. února 1811 se jim narodil syn Václav Nebeský, který hospodařil dál na gruntu v Hoříně č.p. 7 až do své smrti 20. ledna 1851, oženil se v roce 1837 s Lidmilou Plačkovou

  • grunt dále zdědil a na něm hospodařil syn Václav Nebeský (1839 - 1901 ?), který se oženil s Lidmilou Vodičkovou, z gruntu vyplatil všechny své sourozence Josefa, Františka, Lidmilu, Marii a Josefu 

- 19. března 1719 dcera Anna Josefa Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Matěje Buttu

-  25. března 1722 dcera Lidmila Josefa Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Jiřího Dörfla z Nebužel, v Nebuželích se jim narodilo 5 dětí, Lidmila Josefa zemřela ve svých 56 letech dne 6. července 1778

- 25. dubna 1724 syn Jiří Nebeský

- blíže nezjištěného dne roku 1726 dcera Marie Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Antonína Jansu ze Střednice

- 29. června 1728 dcera Kateřina Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Matěje Soukupa z Chaber

- 29. listopadu 1730 dcera Veronika Nebeská, která se dne 25. července 1751 ve Vrbně provdala za Matěje Heřmana z Nebužel, měli spolu 4 děti