3.2. VÁCLAV NEBESKÝ a ALŽBĚTA BUTOVÁ 

01.01.2021

Adam Nebeský a Marie měli syna Václava Nebeského, který se narodil dne 2. září 1657 v Brozánkách a ve svých 52 letech zemřel dne 16. února 1709 v Hoříně.

Byl to hospodář na gruntu v Hoříně, a to od roku 1694, kdy mu bylo 37 let. 

Dne 21. listopadu 1671 ve Vrbnu byla pravděpodobně rodiči uzavřena svatební smlouva mezi tehdy 14letým Václavem Nebeským a tehdy 10letou Alžbětou Butovou, narozenou roku 1661 v Hoříně. Její otec byl Matouš Buta (1623 - 1696), jeho rodiči byli Kryštof Buta (zemř. 1644) a Dorota (zemř. 1650). Matka byla Markéta roz. Serafinová (zemř. 1707), její otec pak Jakub Serafin z Hořína. Význam slova "serafín" je také zajímavý. V judaismu a křesťanství znamená "druh andělské bytosti o šesti křídlech a čtyřech obličejích, jejich těla jsou šlehající plameny". O vzniku příjmení se dočtete více zde. Alžběta zemřela ve svých 67 letech roku 1728.

Když bylo Václavu 23 let a Alžbětě 19 let, narodili se jim v Brozánkách: 

- 18. srpna 1680 dcera Anna Nebeská, zemřela po necelých 6 měsících života dne 9. února 1681

- 22. října 1681 syn Martin Nebeský

- 9. února 1683 dcera Kateřina Nebeská, který se provdala dne 4. listopadu 1700 ve Vrbnu za Pavla Knotka

- 11. prosince 1684 syn Jan Nebeský, který zemřel před rokem 1701

- 24. února 1686 syn Matěj Nebeský, zemřel blíže nezjištěného roku v Dříteči

- 28. prosince 1687 syn Václav Nebeský, který se blíže nezjištěného roku oženil v Chorušicích s Veronikou Kučerovou (nar. 16. května 1694 ve Střednici)

- 27. března 1690 dcera Dorota Nebeská, provdaná Zemanová, zemřela ve svých 75 letech dne 28. června 1690 ve Vrbně

- 19. února 1692 syn Daniel Nebeský, který ve svých 58 letech zemřel roku 1750, dne 3. září 1713 se oženil s Dorotou Vlachovou z Vrbna

V Hoříně, kde Václav Nebeský převzal ve svých 37 letech grunt po otci své manželky, se narodili:

- 8. dubna 1694 syn Jakub Nebeský a Jiří Nebeský, Jakub ve svých 11 letech zemřel dne 2. srpna 1705

- 29. září 1698 dcera Kateřina Nebeská

- 24. března 1701 syn JAN NEBESKÝ, který se ve svých 24 letech dne 20. srpna 1725 oženil v Obříství s Kateřinou Bohuslavovou

V Semilkovicích se pak narodil:

- 8. července 1703 syn Matěj Nebeský


Rod Nebeských se v Hoříně vyskytoval už na konci 17. století. V selské usedlosti, nyní č.p. 7, býval roku 1654 Jakub Serafín, později Václav Soukup, po vdově Soukupové jmenuje se tu roku roku 1713 Václav Nebeský. Zápisně tuto usedlost ujal až roku 1724. Jeho rod zde hospodařil ještě ve 20. století. Současný vlastník nemovitosti je Zdeněk Fous. 

Přehled posloupnosti hospodářů v Hoříně č.p. 7:

1713     Václav Nebeský (1680 - 1759), manželka Veronika, zápis roku 1724

1759    syn předešlého Václav Nebeský II. (1716 - 1719), manželka Lidmila

1792    syn předešlého Josef Nebeský (1762 - 1814), oddán roku 1792 s Lidmilou Butovou

1823    syn předešlého Václav Nebeský III. (1811 - 1851), oddán roku 1837 s Lidmilou Plačkovou

1854    děti předešlého Josef, Václav, František, Lidmila, Marie a Josefa Nebeští. Časem Václav Nebeský IV. (1839 - 1901 ?, oddán 1886) získal ostatní podíly a od něho roku 1901 pak jeho druhou polovici manželka Lidmila rozená Vodičková. Roku 1921 získala i první polovici statku

O historii obce Hořín a jeho pamětihodnostech se můžete více dočíst zde.