5H. VÁCLAV NEBESKÝ a ALŽBĚTA BUTOVÁ

24.12.2021

Adam Nebeský a Marie ??? měli syna Václava Nebeského, který se narodil dne 2. září 1657 v Brozánkách a ve svých 52 letech zemřel dne 16. února 1709 v Hoříně.

Byl to hospodář na gruntu v Hoříně, a to od 24. března 1694, kdy mu bylo 37 let. 

Dne 12. listopadu 1679 ve Vrbnu (dnes část obce Hořín) byla pravděpodobně rodiči uzavřena svatební smlouva mezi tehdy 22letým Václavem Nebeským a tehdy 20letou Alžbětou Butovou, narozenou roku 1651 v Hoříně. O tom, jak to bylo dříve s plnoletostí a uzavírání manželství, se více dočte zde. Její otec byl Matouš Buta (1623 - 1696), jeho rodiči byli Kryštof Buta (zemř. 1644) a Dorota (zemř. 1650). Matka byla Markéta roz. Serafinová (zemř. 1707), její otec pak Jakub Serafin z Hořína. Význam slova "serafín" je také zajímavý. V judaismu a křesťanství znamená "druh andělské bytosti o šesti křídlech a čtyřech obličejích, jejich těla jsou šlehající plameny". Alžběta zemřela ve svých 77 letech dne 23. února 1728.

Když bylo Václavu 23 let a Alžbětě 19 let, narodili se jim v Brozánkách: 

- 18. srpna 1680 dcera Anna Nebeská, zemřela po necelých 6 měsících života dne 9. února 1681

- 22. října 1681 syn Martin Nebeský, pravděpodobně zemřel před rokem 1712, měl pravděpodobně za ženu Magdalenu a syna Jakuba Nebeského

- 9. února 1683 dcera Kateřina Nebeská, který se provdala dne 4. listopadu 1700 ve Vrbnu za Pavla Knotka, zemřela pravděpodobně v roce 1743, měli děti Václava a Matouše 

- 11. prosince 1684 syn Jan Nebeský, který zemřel před rokem 1701

- 24. února 1686 syn Matěj Nebeský, zemřel blíže nezjištěného roku v Dříteči

- 28. prosince 1687 syn Václav Nebeský

  • oženil se v Chorušicích s Veronikou Kučerovou (nar. 16. května 1694 ve Střednici)
  • držel grunt v Hoříně č.p. 7
  • oba zemřeli v roce 1759 ve věku 72 let a 65 let 
  • měli děti Václava (převzal grunt v Hoříně), Annu provdanou Butovou v Hoříně, Alžbětu provdanou za Jana Šulce z Vysokého, Lidmilu provdanou za Jiřího Dörfla z Nebužel, Marie provdaná za Antonína Jansu ze Střednice, Kateřinu provdanou za Matěje Soukupa z Chaber ? a Veroniku provdanou za Matěje Heřmana z Nebužel

- 27. března 1690 dcera Dorota Nebeská, provdaná Zemanová, zemřela ve svých 75 letech dne 28. června 1690 ve Vrbně

- 19. února 1692 syn Daniel Nebeský, který ve svých 58 letech zemřel roku 1750, dne 3. září 1713 se oženil s Dorotou Vlachovou z Vrbna (Daniel pravděpodobně z prvního manželství neměl žádné děti, první manželka byla pravděpodobně Anna) a narodil se jim v Brozánkách č.p. 2:

  • 12. července 1731 syn Jiří Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Terezií Heřmanovou (1731 - 1781), měli syna Václava Antonína Nebeského (1752 - ?), Jana (Johanna) Nebeského Wojkowitz (1757 - 20. února 1817) a Pavla Nebeského (1773 - ?), zemřel ve svých 46 letech roku 1777 v Brozánkách)

V Hoříně, kde Václav Nebeský převzal ve svých 37 letech grunt po otci své manželky, se narodili:

- 25. dubna 1694 syn Jakub Nebeský a Jiří Nebeský, Jakub ve svých 11 letech zemřel dne 2. srpna 1705, Jiří se oženil s Kateřinou, zemřel v roce 1751, zbyly po něm děti Václav, Kateřina a Alžběta

- 29. září 1698 dcera Kateřina Nebeská

- 24. března 1701 syn JAN NEBESKÝ, který se ve svých 24 letech dne 20. srpna 1725 oženil v Obříství s Kateřinou Bohuslavovou

- 8. července 1703 syn Matěj Nebeský


Z Gruntovní knihy Velkostatku Mělník se mi podařilo zjistit tyto informace:

Dne 24. února 1694 koupil Václav Nebeský grunt po Janu Bubeníčkovi, který byl niž několik let zbaven zdravého smyslu a často musel být držen v řetězech a poutech. Smlouva byla sepsána v kanceláři mělnického zámku. Pravděpodobně v březnu 1694 byl grunt postižen požárem. Od následujícího roku pak byl Václav Nebeský povinen vyplácet důchod milostivé vrchnosti, Janu Moravcovi a Janu Bubeníčkovi. V roce 1709 nebylo vyplaceno nic, protože hospodář Václav Nebeský se z tohoto světa odebral. Po jeho smrti tento důchod vyplácela manželka a vdova jeho, Alžběta Nebeská. Dne 17. prosince 1712 pozůstalá vdova po neboštíku Václavu Nebeském předstoupila před soud a požadovala poustoupit a přepsat grunt na nejstaršího syna Václava Nebeského, protože již živnost nemůže pro svůj sešlý věk spravovat. Tento grunt i jiné usedlosti navíc asi postihl další požár. 

Ze šacunku víme, že na gruntu byly: 2 vozy, 2 brány, 1 měděnec a další hospodářské příslušenství, které hřebem přibito a hlínou omazáno, pšenice, žito, sláma, ječmen, oves, 2 tažný koně, 1 roční hříbě, které bylo krmeno hospodářovou pící, 2 tažný voly, 1 dvouletý běhoun, 3 dojné krávy, 2 dojné krávy krmené vlastní hospodářovou pící, 5 jalovic, 1 plemenná svině, 5 menších sviní, 20 kusů ovcí bahnic a dalších 7 kusů. Zemřelý Václav Nebeský byl tedy potažník (celo potažník).   

V tu dobu žili další 4 nezletilí synové Alžběty Nebeské, o které měl nejstarší syn Václav povinnost se postarat. Dozvídáme se také, že později Jiřík Nebeský bydlel v Libiši s manželkou Kateřinou a Jan Nebeský v Semilkovicích (to je můj přímý předek), jeho syn se přiženil do Letek u Libčic a zde založil rod Nebeských s 200 letou tradicí sedláků, jež pak hospodařili i v Husinci a v Řeži u Prahy, odkud pocházím já. 


V časopisu Rodopisné společnosti  československé, roč. 13, 1941, Rodopisná galerie, str. 80 se píše:

Hořín patřil k panství Mělník. Rod Nebeských se v Hoříně vyskytoval už na konci 17. století. V selské usedlosti, nyní č.p. 7, býval roku 1654 Jakub Serafín, později Václav Soukup, po vdově Soukupové jmenuje se tu roku roku 1713 Václav Nebeský (tj. syn Václava Nebeského a Alžběty Butové). Zápisně tuto usedlost ujal až roku 1724. Jeho rod zde hospodařil ještě ve 20. století. 

Přehled posloupnosti hospodářů v Hoříně č.p. 7:

1713     Václav Nebeský (1687 - 1759), manželka Veronika, zápis roku 1724

1759    syn předešlého Václav Nebeský II. (1716 - 1719), manželka Lidmila

1792    syn předešlého Josef Nebeský (1762 - 1814), oddán roku 1792 s Lidmilou Butovou

1823    syn předešlého Václav Nebeský III. (8. února 1811 - 20. ledna 1851), oddán roku 1837 s Lidmilou Plačkovou

1854    děti předešlého Josef, Václav, František, Lidmila, Marie a Josefa Nebeští. Časem Václav Nebeský IV. (1839 - 1901 ?, oddán 1886) získal ostatní podíly a od něho roku 1901 pak jeho druhou polovici manželka Lidmila rozená Vodičková. Roku 1921 získala i první polovici statku.

Lobkovická hrobka, vpředu náhrobní deska rodiny Nebeských
Lobkovická hrobka, vpředu náhrobní deska rodiny Nebeských

Současný vlastník nemovitosti je Zdeněk Fous. 

Nevíme, zda je to jeden a ten samý grunt nebo zda se Václav Nebeský přiženil na grunt dědečka své manželky Alžběty Jakuba Serafína, na kterém hospodařil až později a předtím si koupil grunt po Janu Bubeníčkovi.  

O historii obce Hořín a jejích pamětihodnostech se můžete více dočíst zde.


Na hřbitově v Hoříně jsou i další hrobky s členy rodiny Nebeských:

O významném českém šlechtickém rodu Lobkowiczů, kterým členové rodiny Nebeských dělali správce jejich hospodářství či dokonce správce zemské pokladny v Lichtenštejnsku, se můžete více dočíst zde