5H. VÁCLAV NEBESKÝ a ALŽBĚTA BUTOVÁ

22.12.2021

Adam Nebeský a Marie ??? měli syna Václava Nebeského, který se narodil dne 2. září 1657 v Brozánkách a ve svých 52 letech zemřel dne 16. února 1709 v Hoříně (na gruntu po Janu Bubeníčkovi).

Byl to hospodář na gruntu v Hoříně, a to od 24. března 1694, kdy mu bylo 37 let. 

Dne 12. listopadu 1679 ve Vrbnu (dnes část obce Hořín) se uskutečnila svatba mezi tehdy 22letým Václavem Nebeským a tehdy 19letou Alžbětou Butovou, narozenou 11. dubna 1660 v Hoříně. Bližší informace o vsi Hořín najdete zde.

O tom, jak to bylo dříve s plnoletostí a uzavíráním manželství, se více dočte zde

Její otec byl Jakub Buta (1623 - 1696), jeho rodiči byli Kryštof Buta (zemř. 1644) a Dorota (zemř. 1650). Matka byla Markéta roz. Serafinová (zemř. 1707), její otec pak Jakub Serafin z Hořína. Význam slova "serafín" je také zajímavý. V judaismu a křesťanství znamená "druh andělské bytosti o šesti křídlech a čtyřech obličejích, jejich těla jsou šlehající plameny". Význam slova "nebeský" je chápán jako "božský" či "nesmrtelný". Alžběta zemřela ve svých 77 letech dne 23. února 1728.

Když bylo Václavu 23 let a Alžbětě 19 let, narodili se jim v Brozánkách: 

- 18. srpna 1680 dvojčata Anna Nebeská, zemřela po necelých 6 měsících života a syn Václav Nebeský (někde ale psáno datum narození 28. prosince 1687)

- 22. října 1681 syn Martin Nebeský, pravděpodobně zemřel před rokem 1712, měl pravděpodobně za ženu Magdalenu a syna Jakuba Nebeského

- 9. února 1683 dcera Kateřina Nebeská, která se provdala dne 4. listopadu 1700 ve Vrbnu za Pavla Knotka, zemřela pravděpodobně v roce 1743, měli děti Václava a Matouše 

- 11. prosince 1684 syn Jan Nebeský, který zemřel před rokem 1701

- 24. února 1686 dvojčata Alžběta Nebeská a syn Matěj Nebeský, Matěj zemřel blíže nezjištěného roku v Dříteči

- 28. prosince 1687 syn Václav Nebeský (možné datum narození 18. srpna 1680)

- 27. března 1690 dvojčata Dorota Nebeská, provdaná Zemanová, zemřela ve svých 75 letech dne 28. června 1690 ve Vrbně a syn Jiří Nebeský, Jiří se oženil s Kateřinou, zemřel v roce 1751, zbyly po něm děti Václav, Kateřina a Alžběta

- 19. února 1692 syn Daniel Nebeský, který ve svých 58 letech zemřel roku 1750, dne 3. září 1713 se oženil s Dorotou Vlachovou z Vrbna (Daniel pravděpodobně z prvního manželství neměl žádné děti, první manželka byla pravděpodobně Anna) 


V Hoříně, kde Václav Nebeský převzal ve svých 37 letech grunt, se narodili:

- 25. dubna 1694 syn Jakub Nebeský, který ve svých 11 letech zemřel dne 2. srpna 1705

- 29. září 1698 dcera Kateřina Nebeská

- 24. března 1701 syn JAN NEBESKÝ, který se ve svých 24 letech dne 20. srpna 1725 oženil v Obříství s Kateřinou Bohuslavovou

- 8. července 1703 syn Matěj Nebeský


Z Gruntovní knihy Velkostatku Mělník máme tyto informace:

Dne 24. února 1694 koupil Václav Nebeský grunt po Janu Bubeníčkovi, který byl již několik let zbaven zdravého smyslu a často musel být držen v řetězech a poutech. Smlouva byla sepsána v kanceláři mělnického zámku. Pravděpodobně v březnu 1694 byl grunt postižen požárem. Od následujícího roku pak byl Václav Nebeský povinen vyplácet důchod milostivé vrchnosti, Janu Moravcovi a Janu Bubeníčkovi. V roce 1709 nebylo vyplaceno nic, protože hospodář Václav Nebeský se odebral z tohoto světa. Po jeho smrti tento důchod vyplácela jeho manželka, Alžběta Nebeská. Dne 17. prosince 1712 pozůstalá vdova po neboštíku Václavu Nebeském předstoupila před soud a požadovala postoupit a přepsat grunt na nejstaršího syna Václava Nebeského, protože již živnost nemůže pro svůj sešlý věk spravovat. Tento grunt i jiné usedlosti navíc asi postihl další požár.

Ze šacunku víme, že na gruntu byly: 2 vozy, 2 brány, 1 měděnec a další hospodářské příslušenství, které hřebem přibito a hlínou omazáno, pšenice, žito, sláma, ječmen, oves, 2 tažný koně, 1 roční hříbě, které bylo krmeno hospodářovou pící, 2 tažní voli, 1 dvouletý běhoun, 3 dojné krávy, 2 dojné krávy krmené vlastní hospodářovou pící, 5 jalovic, 1 plemenná svině, 5 menších sviní, 20 kusů ovcí bahnic a dalších 7 kusů. Zemřelý Václav Nebeský byl tedy potažník (celo potažník).