11L-4-1. EDUARD JINDŘICH NEBESKÝ a HERMÍNA MIKOVÁ 

02.10.2021

Antonínu Nebeskému a Aloisii Vendulákové se v Domě U Modré Štiky v Praze (na rohu ulic Karlova a Liliová) dne 10. července 1852 narodil syn Eduard Nebeský, který zemřel blíže nezjištěného dne a roku pravděpodobně v Praze č.p. I/I na Královských Vinohradech (dnes Šafaříkova č.p. 8, Praha 2).

Byl to měšťan sládek. Švagr JUDr. Jan Podlipný mu svěřil kontrolu pražských hasičů.

Měšťanství však pozbyl v roce 1888 pro zaviněný úpadek.

V blíže nezjištěný den a roku (pravděpodobně před rokem 1877) se oženil s Hermínou Mildovou z Prahy, narozenou v roce 1853.

Narodily se jim tři děti, všechny byly pokřtěné u sv. Jiljí: 

- 12. května 1877 dcera Hermína Nebeská

13. března 1879 dcera Miloslava Nebeská 

- 5. dubna 1880 dcera Kateřina Nebeská, která zemřela po 4 měsících svého života dne 5. srpna 1880


Nejspíše po narození poslední dcery se přestěhovali, neboť od roku 1880 bydleli na Královských Vinohradech v č.p. I/I (dnes Šafaříkova ulice č.p. 8 v Praze 2).