13H-2. FRANTIŠEK JAN ČADSKÝ

05.12.2022

Josefu Čadskému a Marii Chundelové se dne 8. dubna 1878 narodil v Horoměřicích č.p. 24 syn František Jan Čadský

František Jan Čadský se stal obchodníkem v Kojeticích. 

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Vincencií, která se narodila dne 19. března 1886. Vincencie zemřela ve svých nedožitých 70 letech dne 13. února 1956.

V rakousko-uherské armádě sloužil u 8. domobraneckého pěšího pluku jako desátník. 

Dne 10. září 1914 byl zajat v Křesomysli.

Dne 1. září 1918 se přihlásil v ruské Samaře do legií. Byl to legionář. Zařazen byl jako vojín k záložnímu praporu a k 1. sborné rotě. 

Demobilizován (= propuštěn z armády po zrušení válečné pohotovosti armády) byl jako desátník dne 9. listopadu 1920.

Zemřel dne 25. července 1947 ve svých 69 letech v Kojeticích.