12H-2. JOSEF ČADSKÝ a MARIE CHUNDELOVÁ

11.12.2022

Filipu Čadskému a Marii Šíchové se dne 2. listopadu 1840 v Horoměřicích č.p. 14 narodil syn Josef Čadský. V matrikách psán později chybně jako Čacký.

Byl to gruntovníkhostinský v Horoměřicích č.p. 24.

Ve svých 23 letech se dne 19. října 1863 oženil s 19ti letou Marií Chundelovou. Jejím otcem byl Antonín Chundela, gruntovník a představený z Horoměřic č.p. 26, matka byla Marie Králová z Únětic č.p. 29. 

V Horoměřicích č.p. 24 se jim narodili:

- 22. listopadu 1863 mrtvě narozené dítě (měsíc po svatbě)

- 14. září 1864 syn Václav Čadský, v matrikách psán chybně jako Čacký

- 4. července 1866 syn Jan Nepomuk Čadský, v matrikách psán chybně jako Čacký

- 12. dubna 1868 syn Josef Čadský, v matrikách psán chybně jako Čacký

- 9. srpna 1869 syn Antonín Čadský, který zemřel o měsíc později dne 12. září 1869 na slabost, v matrikách psán chybně jako Čacký

- 25. srpna 1870 dcera Marie Čadská, která zemřela po 4 měsících svého života dne 21. prosince 1870 rovněž na slabost, v matrice psána chybně jako Čacká 

A jen 9 dní po smrti své jediné dcery Marie Čadské dne 30. prosince 1870 ve svých 26 letech zemřela Marie Chundelová, a to také na slabost. V matrice chybně psána jako Čacká.

Blíže nezjištěného dne a roku se Josef Čadský oženil podruhé, a to s blíže nezjištěnou Josefou. Josefa však zemřela ve svých nedožitých  22 letech dne 22. prosince 1872 na neštovice. Pokud byla z Horoměřic, mohlo se jednat o Josefu Pokornou z č.p. 50, jejím otcem byl domkař a jablečník Josef Pokorný, matka Barbora Marie, vdova po Janu Pekovi, kameníku z Horoměřic.

Blíže nezjištěného dne a roku se Josef Čadský oženil potřetí, a to s Antonií Koutnou. Byla to dcera již zemřelého Jakuba Koutného, mistra pekařského a rolníka z Líbeznice č.p. 15 a matky, také již zemřelé, Kateřiny Linhartové z Rousovic. 

Současná podoba domu na Mírovém náměstí č.p. 15 v Líbeznicích, kde je vidět pravděpodobně i roleta ke vstupu do bývalé pekárny
Současná podoba domu na Mírovém náměstí č.p. 15 v Líbeznicích, kde je vidět pravděpodobně i roleta ke vstupu do bývalé pekárny

V Horoměřicích č.p. 24 se jim dále narodili:

- 11. dubna 1874 dcera Anna Marie Čadská, která zemřela ve svých 78 letech dne 16. listopadu 1952 v Kladně, v matrice chybně psána jako Čacká

- 12. září 1875 syn Antonín Paduánský Čadský, který zemřel po 2 měsících svého života dne 9. listopadu 1875 na psotník

- 3. ledna 1877 syn Bohumil Karel Čadský, který se ve svých 33 letech oženil u sv. Jindřicha v Praze dne 14. srpna 1910 s Marií Pidrmanovou

- 8. dubna 1878 syn František Jan Čadský, obchodník v Kojeticích, legionář

- 10. srpna 1879 dcera Růžena Čadská, která zemřela po 2 měsících svého života dne 6. října 1879 na střevní katar

- 5. července 1881 syn Rudolf Karel Čadský, který zemřel ve svých 3,5 letech dne 21. ledna 1885 na neštovice (zemřel o několik dní později než jeho mladší bratr Jaroslav)

- 26. února 1883 syn Jaroslav Čadský, který zemřel ve svých necelých 2 letech dne 9. ledna 1885 na neštovice

- 6. března 1884 syn Antonín Čadský, který zemřel po necelých 3 měsících svého života dne 28. května 1884 na slabost 

- 9. dubna 1885 dcera Antonie Čadská, která zemřela po 3 měsících svého života dne 11. července 1885 na katar střev

- 21. května 1886 dcera Marie Antonie Čadská, která zemřela ve svých 2,5 letech dne 28. ledna 1889 na záškrt, v matrice psána chybně jako Čacká

- 18. dubna 1888 dcera Antonie Čadská

- 21. dubna 1890 syn Antonín Jiří Čadský, který zemřel po 4 měsících dne 13. srpna 1890 na psotník, v matrikách chybně psán jako Čacký

- 11. srpna 1891 syn Rudolf Čadský, který se ve svých 30 letech oženil v Panenských Břežanech dne 5. března 1921 s Marií Khelerovou, byl to vlakový průvodčí, bydlel v Panenských Břežanech č.p. 15

- 10. února 1893 syn Ireneus (Miroslav) Čadský, který se ve svých 21 letech oženil dne 6. února 1914 s Annou Procházkovou