11BO-2. FRANTIŠEK NEBESKÝ a RŮŽENA TOMSOVÁ

12.10.2021

František Nebeský a Marie Pokorná měli syna Františka Nebeského, který se narodil  14. srpna 1862 v Budyni č.p. 85 a zemřel blíže nezjištěného dne a roku v Budyni nad Ohří č.p. 85.

Byl to řezník, uzenář a hostinský v Budyni č.p. 85. Hostinec U Modré hvězdy stál v Pražské ulici.

Současná podoba bývalého Hostince  U Modré hvězdy (současná adresa Průhon č.p. 213, Budyně nad Ohří)
Současná podoba bývalého Hostince U Modré hvězdy (současná adresa Průhon č.p. 213, Budyně nad Ohří)

Ve svých 26 letech se dne 27. června 1889 oženil s Růženou Tomsovou, která se narodila 22. června 1868 v Jeňovsi č.p. 4. Její otec byl rolník Antonín Tomsa v Krabšicích č.p. 63 a matka Anna Šustrová z Dobříně. Růžena Tomsová byla evangelického vyznání, sňatek byl povolen jako smíšený, neboť František Nebeský byl katolík.

Žili v Budyni č.p. 85, kde se jim narodili: 

- 31. ledna 1890 syn František Josef Nebeský, který zemřel ve svém necelém jednom roce života dne 22. listopadu 1890

- 27. ledna 1891 syn Josef František Nebeský

Byl to mlynář a legionář. Patřil do Sokola. Za 1. světové války sloužil u 1. praporu polních myslivců, kterému velel mjr. Klein. Do zajetí padl dne 7. září 1915, a to u Radostovu. V době zajetí měl hodnost vojín. 

Přihlášku do legií si podal dne 24. června 1916 v Taškentu (Uzbekistán). V Československých legiích v Rusku byl zařazen u 7. střeleckého pluku v hodnosti vojína. Z legií byl demobilizován z 9. střeleckého pluku ke dni 11. listopadu 1920. 

- 13. února 1892 syn František Pankrác Nebeský, který zemřel po měsíci svého života dne 16. března 1892

- 6. března 1893 dcera Zdenka Marie Nebeská, která zemřela ve svém roce a půl dne 16. června 1894

- 11. září 1894 syn František Serafín Vlastimil Nebeský, který se v Peruci oženil dne 18. listopadu 1919 s Annou Purchartovou 

- 10. ledna 1896 syn Miroslav Jan Nebeský

- 2. ledna 1897 dcera Milena Anna Nebeská, která zemřela po třech měsících svého života dne 29. dubna 1897

- 19. července 1898 dcera Milada Anna Nebeská

- 5. října 1900 syn Vladimír František Nebeský

- 2. ledna 1902 dcera Zdeňka Marie Nebeská

- 4. března 1904 syn Konstantin Jiří Nebeský, který se dne 7. ledna 1939 v Počaplech oženil s Alžbětou Hájkovou z Počapel

- 12. srpna 1905 dcera Olga Marie Nebeská, která zemřela po třech měsících svého života dne 28. listopadu 1905

- 28. prosince 1906 dcera Vlasta Marie Nebeská, která zemřela ve svých 8 letech dne 19. března 1914