10. SDH HUSINEC - ŘEŽ

22.12.2020

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. O tom se přesvědčili starousedlíci v Husinci hned při několika požárech v průběhu dvacátých a třicátých 20. století. Se společným cílem - zkrotit jeden z nejmocnějších živlů přírody - dali dohromady své síly a roku 1927 založili Sbor dobrovolných hasičů v Husinci - Řeži.

Každý přispěl, čím mohl. Někdo darováním pozemku, jiný zas finančním příspěvkem. Dokonce i o povinnost poskytnout koně pro přípřež za společné peníze, se místní sedláci střídali. V tomto stylu se dalo dohromady zhruba 30 členů. Prvním starostou sboru byl Karel Tichý. Dalšími členy pak František Rosenkranz, Karel Zemanec, Jindřich Vrba, František Brzybohatý, Antonín Kvasnička, Václav Beneš a další. Na darovaných pozemcích společným úsilím zbudovali dosud stojící hasičské skladiště v Husinci.

Členové pomáhali občanům v nesnázích při povodních, požárech a jiných kalamitách. Mimo to také při strhávání komína v továrně na stavební hmoty a při výbuchu ve výrobně dynamitu v Podhoří-Bohnicích.

V padesátých letech byla organizace přejmenována na Svaz požární ochrany a hasičská zbrojnice i s technikou (motorová stříkačka Ebert a automobil Maybach) byla znárodněna.

V šedesátých letech do organizace vstoupili noví členové. Byli jimi například František Klícha, Jan Benátský, Jindřiška Benátská, Oldřich Münzberger, Ladislav Slavíček, Oldřich Kotelenský, Václav Paneš a Jaroslav Štok. Přestože členská základna sestávala z více než 70 členů, mohli místní hasiči při požárech pro nedostatečnou techniku jen vypomáhat profesionálům.

Roku 1974 se obcí Husinec přehnala velmi silná větrná smršť, která za sebou zanechala značné škody. S likvidací následků pomáhali také členové 1. hasičského žákovského družstva, které bylo založeno v témže roce. Vedoucím družstva byl Josef Sedláček, velitelem Michal Benátský a dalšími členy pak Jan Benátský, Petr Münzberger, Václav Doležal, Zdeněk Přinosil, Jiří Šoukal, Luboš Šoukal, František Havlík a Petr Rusňák.

Po těchto chlapcích se dodnes zachovala kronika jejich družstva, ze které lze vyčíst několik zajímavých událostí. Například záznam o pořízení Tatry 111 a jejím prvním ostrém:

Duben 1976: Duben byl pro naši organizaci významný tím, že náš požární sbor dostal cisternu Tatra 111. Byli jsme zvědavi, jak bude pracovat, a proto většina z nás se zúčastnila zkoušky. Nečekal nikdo z nás, že jí bude brzy potřeba. Devět dní od příjezdu vypukl požár při vypalování trávy. Začalo hořet a z větší části byla zničena i přes okamžitý zásah. Zásluhu na brzké likvidaci měli i naši členové, a to: Malaník, Benátský Jan. Martin rychle uvědomil velitele VPS s. Slavíčka a Honza zatelefonoval svému otci, který je řidič cisterny. Potom jsme všichni z bezpečné vzdálenosti sledovali hasební práce.

Zmíněná Tatra 111 velkou měrou zvýšila schopnost dobrovolných hasičů efektivně bojovat s požáry nejen na území obce Husinec - Řež. Později se sboru podařilo získat ještě Tatry 138 a 805, čímž se výjezdová jednotka dostala na tehdejší dobu na velmi slušnou technickou úroveň.

Roku 1977 byla dokončena stavba hasičských garáží v objektu dnes známém jako "Sarmia". V rekonstrukci byla opravena střecha, stropy a veškerá instalace. Na stavbě pracovali členové sboru v akci Z. Budovu slavnostně dokončili k 50. výročí založení sboru. Tím bylo postaráno o dostatečné zázemí vozového parku i členů samotných. Budova totiž sloužila zároveň jako klubovna.

V září roku 1979 bylo založeno další žákovské družstvo. Jeho vedoucím byl Josef Klouda. Velitelem byl Petr Křikava a dalšími členy pak René Koupil, Martin Malaník, Pavel Šinágl, Ondřej Vojtěch, Bohouš Závěta, Karel Němec.

V tomto období se členové sboru začali také pravidelně účastnit soutěží v požárním sportu. Družstvo dorostu se v roce 1979 - 1980 dostalo až do krajského kola. Z řad našich dobrovolných hasičů bylo doplňováno i soutěžní družstvo Ústavu jaderného výzkumu. Za zmínku stojí určitě i jeden z úspěchů člena SDH Husinec-Řež Josefa Kloudy. Jím trénované soutěžní družstvo SDH Lysolaje skončilo v roce 1982 na mistrovství republiky v požárním sportu v Hradci Králové na krásném 5. místě.

Až do roku 1990 se členové Sboru doborovolných hasičů Husinec-Řež v požárním sportu pravidelně umisťovali na předních místech okresu, jak v soutěžích družstev, tak v soutěžích jednotlivců.

Přelom let 1989/1990 přinesl velké změny. Nové zastupitelstvo nebylo sboru příliš nakloněno. Bylo rozhodnuto o prodeji hasičských garáží. Technika byla vyvezena na volné prostranství a budova ponechána nezajištěna. Do doby, než byli s touto skutečností seznámeni členové sboru, se z klubovny ztratilo mnoho pohárů, ocenění a hasičského materiálu. Technika včetně vozového parku byla postupně rozprodána. Výjezdová jednotka v té době prakticky přestala fungovat.

K jejímu opětovnému oživení došlo roku 1995 po dlouhých jednáních mezi hasiči a představiteli obce. Obnovená výjezdová jednotka v té době disponovala jen zbylou technikou - vozem Avia 30 a čerpadlem PS12.

Mezi lety 1998 - 2000 byl sbor posílen o nové členy. Byli jimi např. Petr Závěta, Roman Kotelenský, Luboš Studnička, Petr Škaryd, Tomáš Houra a Kateřina Novotná. Sboru se podařlo získat cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 Škoda 706 RTHP - tzv. Trambuse - a další vybavení. Díky těmto skutečnostem se sbor mohl opět aktivně zapojit do soutěží v požárním sportu.

Kromě hasičské zbrojnice v Husinci sbor využíval i nově vzniklou klubovnu zřízenou v domku bývalého přívozu nedaleko školy.

V roce 2002 se výjezdová jednotka ze všech sil zapojila do boje s pětisetletou vodou, která se přihnala do obce, společně s ostatními sbory z nepostižených oblastí. Velký kus práce její členové udělali nejen při záchraně osob a majetku spoluobčanů, ale také při následném odklízení škod.