02. HISTORIE LIBČIC

30.12.2020

Libčice nad Vltavou (německy Libschitz an der Moldau) jsou malé město v okrese Praha - západ, na levém břehu Vltavy 13 km severně od centra Prahy. Má tři sídelní jednotky - Libčice, Letky, Chýnov. Jsou nejníže položeným místem okresu Praha - západ (170 m.n.m.).

První písemná zmínka o Libčicích pochází ze zakládací listiny břevnovského kláštera z roku 993. V roce 1159 daroval král Vladislav II. Libčice maltézskému klášteru v Praze. Později náležely Libčice zbraslavskému klášteru, a to až do roku 1421. V době pobělohorské získaly Libčice Lobkovicové. Libčice patřili Lobkovicům až do roku 1848. Do třicetileté války bylo v Libčicích 80 obyvatel, kostel, fara, 8 statků a 3 chalupy. V letech 1850 - 1878 byly Libčice spojeny s nedalekou obcí Dolany. Nynější obec vznikla roku 1924, kdy se spojily tři dosud samostatné vsi - Libšice, Chýnov a Letky. Městy Libčice nad Vltavou byl povýšen na město v roce 1948.

V roce 1932 byly v obci Letky-Libčice evidovány tyto instituce, živnosti a obchody: poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katolický kostel, evangelický kostel, sbor dobrovolných hasičů, 4 cihelny, továrna na hasicí přístroje Minimax, továrna na hračky, stavby továrních komínů, železárna Pražské železářské společnosti, lékař, zubní lékař, 5 autodopravců, biograf Legion, drogerie, hodinář, 10 hostinců, kapelník, konsum Svépomoc, modistka, obchod s obuví Baťa, prádelna, spořitelní a záložní spolek pro Libčice, stavební družstvo pro Letky, 2 stavitelé, opravy strojů, studnař, zahradnictví, 2 zedničtí mistři.

Pamětihodnosti a jiné zajímavosti:

- katolický kostel sv. Bartoloměje - na místě románského kostelíka byl roku 1396 postaven gotický kostel, který byl roku 1763 zbořen a začalo se s výstavbou kostela barokního, který byl vysvěcen roku 1769. Roku 1903 byl přistavěn presbytář a sakristie. V lodi jsou barokní kopie Reinerovy fresky v pražském kostele sv. Bartoloměje. Ve věži kostela je zavěšen zvon Bartoloměj, který roku 1696 ulil zvonař Jan Priquei.

- katolická fara - nynější budova fary pochází z roku 1893

- evangelický kostel - základní kámen kostela byl položen roku 1863 a roku 1867 byl kostel dokončen. Je postaven v pseudorománském stylu. Na průčelí kostela je umístěna deska s Husovým reliéfem.

- evangelická fara - budova fary stojí vedle evangelického kostela v centru města

- funerální plastika Františka Bílka

- socha Krista - socha v nadživotní velikosti z roku 1909 na katolickém hřbitově z roku 1854

- náhrobek s reliéfem na evangelickém hřbitově z 19. století

- mohylník - pochází z období pravěku, mohyly byly objeveny v 19. století Václavem Krolmusem na okraji Chýnovského háje poblíž silnice na Tursko

- Liběhrad - zřícenina hradu

- Kameníček - skalnatý vrch v centru města

- kaplička - byla postavena, podle letopočtu nad vchodem, roku 1901

- dva pomníky obětí 1. a 2. světové války

- kříž - stojí na křižovatce ulice Lesní a Chýnovská

- uhelný mlýn - stojí v areálu Šroubáren 

Nedaleko Vltavy, v ulici Hašlerova, si nechal postavit vilu, kterou používal jako letní sídlo společně se svou rodinou český písničkář, textař a spisovatel Karel Hašler (1879 - 1941).

Část svého dětství v místní části Letky tu u babičky prožila Zlata Adamovská (nar. 1959). 


V Libčicích nad Vltavou existovala škola při farním kostele již ve 14. století. Učitelé byli místní faráři. Samostatná škola byla zřízena v roce 1779, byla umístěna v hospodě, řečené Panský sklípek. V roce 1799 byla učebna z hospody přemístěna na faru. Roku 1879 byla jednotřídní škola změněna na dvoutřídní, místní školní rada zakoupila dva domky, ve kterých byly umístěny obě třídy a zřízen byt pro učitele. Dne 24. dubna 1891 byl položen základní kámen nové školní budovy a 7. září téhož roku se v ní začalo učit. Stavba byla nejprve přízemní, 1. patro přibylo v roce 1893. V roce 1919 byla v Libčicích zřízena měšťanská škola. O tři roky později bylo přistaveno 2. patro. Generální oprava školní budovy byla provedena roku 1967. Nová přístavba byla dokončena v roce 1983.