8L-3. JAKUB NEBESKÝ a JOSEFA ŠIMŮNKOVÁ 

02.12.2021

Václavu Matějovi Nebeskému a Alžbětě Polákové se dne 2. března 1760 (1758 ???) narodil Jakub Nebeský, který zemřel ve svých 81 letech dne 10. dubna 1839

Byl to chalupník, poddaný k Tuchoměřicím a výminkář. Žil v Letkách č.p. 16, dnes součást Libčic nad Vltavou. Dům, resp. všechny původní domy z Letek se již nedochovaly.  

Oženil se s Josefou Šimůnkovou. Narodila se v roce 1748 v Libčicích č.p. 23 (byla tedy o 10 let starší než Josef) a zemřela v Letkách č.p. 16 ve svých 62 letech dne 27. dubna 1810 pravděpodobně na anemii.

Nějakou dobu bydleli v Letkách č.p. 17, kde se jim narodili:

- blíže nezjištěného dne roku 1782 syn Josef Nebeský, který se dne 13. února 1804 ve svých 22 letech oženil s Annou (nar. 1785), vlastní dcerou po zemřelém Martinovi Marfovi (?) z Ruzyně

- blíže nezjištěného dne roku 1784 syn Václav Nebeský, který zemřel ve svých 5 letech dne 22. února 1789 

- 5. srpna 1788 dcera Anna Nebeská, kmotra Anna Walková a Magdalena Křivánková, selka z Chýnova

Poté bydleli v Letkách č.p. 18, kde se jim narodila: 

- 19. února 1790 dcera Magdalena Nebeská, kmotra Magdalena Křivánková, selka z Chýnova a Anna Zlatková, chalupnice z Letek

Poté už až do své smrti bydleli v Letkách č.p. 16, kde se jim narodili:  

- 6. července 1792 syn Václav Nebeský, kmotr Václav Křivánek, sedlák z Chýnova a Anna ?, rychtářka z Letek, pravděpodobně zemřel brzy po narození

- 1. července 1793 syn Václav Nebeský, který zemřel po 14 dnech dne 14. července 1793 na psotník

- 20. září 1794 dcera Lidmila Nebeská, kmotra Magdalena ?, kantorka (?) z Libčic, Václav Křivánek z Chýnova, pravděpodobně brzy zemřela

- 25. dubna 1797 syn Václav Nebeský, kmotr Václav ? z Libčic

- 16. dubna 1798 mrtvé dítě ženského pohlaví 

- 19. dubna 1799 dcera Lidmila Nebeská, kmotra Magdalena Hanžlova (?), učitelová z Libčic a Václav Hanžl (?), školní učitel z Libčic

- 28. listopadu 1803 dcera Marie Nebeská, kmotra Magdalena Hanžlová (?), vdova po zemřelém učitelovi Václavu Hanžlovi (?) a Jan Hanžl (?), kotelník (?) z Libčic, dne 3. května 1830 se ve svých 27 letech v Libčicích vdala za chalupníka a skalníka na dráze Václava Koutského z Chýnova č.p. 8, později bydleli v Chýnově č.p. 11 

- 20. dubna 1806 dcera Josefa Nebeská, kmotra Petronilla Pelikánová a Magdalena, manželka ?

- 11. dubna 1812 dcera Rozara Nebeská, která po třech dnech zemřela dne 14. dubna 1812 na psotník, manželka Jakuba Nebeského byla však již 2 roky po smrti, oženil se znovu ???