11B-3. JAN NEPOMUK VÁCLAV NEBESKÝ a ANNA SOUČKOVÁ 

18.10.2021

Josefu Nebeskému a Anně Říhové se dne 27. listopadu 1872 v Rožďalovicích č.p. 134 narodil syn Jan Nepomuk Václav Nebeský.

Jan Nepomuk Václav Nebeský byl c. k. revírní inspektor stráže bezpečnosti v Praze, a to dle jmenovacího Dekretu prezidia c. k . policejního ředitelství ze dne 3. srpna 1904 č. 13455 P.P. Službou byl přidělen při komisařství v Nuslích. Dle Dekretu c. k . policejního ředitelství v Praze ze dne 8. května 1912 č. 11799 byl přeložen ze Žižkova do Prahy - Dolní Nové Město.

Jan Nepomuk Nebeský min. od roku 1904 do roku 1914 bydlel na pražských Vinohradech č.p. 463/1 (pravděpodobně současná adresa Francouzská 463/13, Praha 2), od roku 1912 pak v č.p. 874/II (pravděpodobně současná adresa Šumavská / Slezská 874, Praha 2). 

Dne 15. května 1900 se ve svých 28 letech v kostele sv. Petra a Pavla v Brně oženil s 26letou Annou Součkovou, nar. 13. června 1874 v Boskovicích. Jejími rodiči byli Josef a Barbora Volodinští. 

V Praze se jim narodili:

- 26. února 1901 syn Viktor Nebeský u sv. Michala v Nuslích, student

- 19. prosince 1904 syn Jan Nebeský

- 28. června 1911 dcera Helena Nebeská  u sv. Apolináře