13Ž. JAROMÍR NEBESKÝ a JOAN RADKE

03.09.2021

Josefu Eduardovi Nebeskému a Marii Josefě Bobálové se dne 25. října 1925 narodil syn Jaromír Nebeský, zemřel ve svých 55 letech dne 29. prosince 1980 pravděpodobně v New Yorku v USA.

Vzhledem k tomu, že jeho otec Josef Eduard Nebeský byl v prosinci 1948 zatčen policií a tehdejší justicí odsouzen na 12 let těžkého žaláře, pravděpodobně po roce 1968 emigroval do USA.

Z databáze Nároků sociálního zabezpečení v USA je zřejmé, že se o ně přihlásil v květnu 1969. Referenční číslo 63105009002.

Dne 19. června 1973 v Chicagu ve státě Illinois mu bylo přiděleno americké občanství. Místo pobytu bylo 3506 North Bosworth Avenue, Chicago, IL 60657, Spojené státy americké

Fotky domu z března 2021, kdy byl dům nabízen k prodeji.

Byl to agrárník, žurnalista a politik (dle Czech It Out: Czech American Biography Sourcebook).

Jaromír Nebeský se blíže nezjištěného dne a roku v USA oženil s Joan Radke.


Mezi první české imigranty patří především Augustin Heřman (Augustin Herman, 1605? - 1686), obchodník, politik a diplomat. První zmínka o něm na území Ameriky pochází z roku 1633, kdy sloužil ve službách holandské Západoindické společnosti (West India Company). V roce 1735 se do USA přistěhovala skupina 300 příslušníků církve Moravských bratří, kteří zde zanechali hlubokou kulturní stopu (zejména Georgia, Pennsylvania). Hlavní vlna masového vystěhovalectví do USA začíná po roce 1848. Do zámoří odcházela především politická emigrace. Až do 70. let minulého století tvořili Češi 70 % veškeré emigrace z Rakouska-Uherska. Stěhovali se za půdou do oblastí Středozápadu, ale i do továren velkých měst. V období první republiky bylo přistěhovalectví z ČSR omezeno přísnou kvótou. Do zahraničí odcházeli tehdy především obyvatelé ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. V době nacistické okupace našla v USA útočiště většina politických emigrantů z Evropy. Emigrace z ČR do USA v období komunistického režimu čítala celkem přibližně 150.000 osob.

Podle statistických údajů, vycházejících z posledního sčítání lidu ve Spojených státech v roce 2000, se nyní na území Spojených států nachází celkem 1 262 527 obyvatel, kteří se přihlásili k úplnému nebo částečnému českému původu. Census rovněž uvádí, že 441 403 obyvatel označilo svůj původ jako československý. Tím se USA řadí na první místo jako země s největší českou komunitou v zahraničí. 

Státy s nejvyšším počtem obyvatel českého původu v USA (dle censu 2000):

Texas 155 855
Illinois 123 708 

V USA je česká menšina na 25. místě v pořadí menšin podle počtu. Největší komunity jsou soustředěny ve velkých městských aglomeracích - Chicago, New York, Los Angeles, Washington, DC, dvojměstí St. Paul/Minneapolis, dále pak ve státech Texas, Illinois, Kalifornie, Wisconsin, Minnesota a Nebraska, kde se vyskytuje i větší počet (původně ryze) českých farmářských komunit. V Nebrasce tvoří osoby českého původu nejpočetnější etnickou komunitu ve vztahu k celkové populaci státu (6,2%). Údaje získané při sčítání lidu vycházejí z vyjádření dotazovaných osob o jejich původu (ancestry), ke kterému mají nejblíže a hlásí se k němu, bez ohledu na délku pobytu v USA a počet generací. Celkové počty tedy zahrnují jak osoby narozené na území ČR, tak osoby, jejichž předkové žijí v USA po několik generací. Většina z těchto 1,3 - 1,6 miliónů lidí neovládá český jazyk. Přesto se ve velké většině hlásí ke svým předkům a tradicím.