11H-B-2. JUDr. JAROSLAV NEBESKÝ a HELENA KLIČKOVÁ

08.10.2021

Václav Bolemír Nebeský a Terezie Fastrová měli syna JUDr. Jaroslava Václava Maria Nebeského, který se narodil dne 23. května 1871 v Praze u sv. Vojtěcha a zemřel ve svých 62 letech roku 1933.

V letech 1889 - 1894 studoval práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě. JUDr. Jaroslav Nebeský byl vrchní soudní rada v Praze.

Matrika Univerzity Karlovy
Matrika Univerzity Karlovy
Právněhistorická státní zkušební komise v Praze při německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze
Právněhistorická státní zkušební komise v Praze při německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze
Judicielní státní zkušební komise v Praze při německé Karlo-Ferdinandově univerzitě
Judicielní státní zkušební komise v Praze při německé Karlo-Ferdinandově univerzitě
Státovědecká státní zkušební komise v Praze při německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze
Státovědecká státní zkušební komise v Praze při německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze

Ve svých 27 letech se dne 30. dubna 1898 oženil s Helenou Josefou Kličkovou, narozenou 16. října 1878 v Praze II č.p. 1314

Josef Klička
Josef Klička

Byla to umělkyně, harfistka v Národním divadle. Jejími rodiči byli varhaník, skladatel, hudební pedagog a kapelník Švandova i Prozatímního divadla Josef Klička, syn vynikajícího klatovského hudebníka Mansveta Kličky a Mathilda Marie Pštrossová. 

Helena Josefa Nebeská - Kličková zemřela ve svých 73 letech dne 12. dubna 1951 v Dejvicích č.p. 60. Pohřbena je spolu s manželem JUDr. Jaroslavem Nebeským na hřbitově v Praze na Vyšehradě (Slavín).

V Praze se jim narodila:

- 2. dubna 1899 dcera Helena Terezie Mathilda Nebeská, která zemřela ve svých 53 letech roku 1952, blíže nezjištěného dne a roku se provdala za Ing. Vladimíra Baziku, který se narodil roku 1899 a zemřel ve svých 70 letech 1969, blíže nezjištěného dne roku 1932 se jim narodil syn Jiří Bazika, který zemřel ve svých 77 letech v roce 2009