9H. JOSEF ČADSKÝ a ANNA MAGDALENA SÝKOROVÁ ?

18.12.2022

Matěji Čadskému a Magdaleně Vorlikové se 19. února 1738 narodil v Horoměřicích syn Josef Čadský, který zemřel ve svých 81 letech dne 8. srpna 1819 v Horoměřicích č.p. 15.

Ve svých 53 letech se měl dne 26. června 1791 oženit s 39letou Annou Magdalenou Sýkorovou, dcerou mlynáře Sýkory z Dubovýho mlýna v Šárce (mlýn měl nějakou dobu pravděpodobně v nájmu nebo jej chvíli i vlastnil). Pravděpodobně se jedná o Jiřího Sýkoru z Dubovýho mlýna. Anna Magdalena Sýkorová se narodila 16. července 1752. Záznam o svatbě a tudíž i jejich datech zatím nebyly dohledány.

Dubový mlýn v Šáreckém údolí stojí pod hrází Dubového rybníka v Šáreckém údolí nedaleko Jenerálky. Vodní mlýn, nazývaný též "Quercina mola" nebo "Eichenmühle", založili strahovští premonstráti pravděpodobně již v 15. století. Dne 16. října 1696 jej od kláštera koupil mlynář Pavel Mysliveček za 1 tisíc rýnských zlatých, na místě zaplacených; kupní smlouva byla zanesena v nebušické gruntovní knize. Ve smlouvě byly uvedeny povinnosti a závazky, například postoupení nebo prodej se všemi právy jen svým potomkům nebo sobě rovným a vždy se svolením kláštera. 

Mlýn převzal Myslivečkův syn Matěj, otec hudebního skladatele Josefa Myslivečka. Tento mlynář vlastnil mlýn i na Starém Městě zvaný Myslivečkův a na Vltavě vybudoval jez mezi Kampou a Staroměstskými mlýny. Současně byl přísežným mlynářem zemským.

Jeho syn Jáchym mlýn po převzetí přestavěl, ale zadlužil se a mlýn šel po jeho smrti do dražby. Roku 1785 jej koupil Jan Tuscani, který jej pronajímal. Roku 1799 získali mlýn do dědičného nájmu od ostrovské kanonie manželé Hájkovi. Roku 1888 mlýn koupil podnikatel Moric Zachariáš Kodíček, který zde zřídil strojní dílnu, slévárnu, kovárnu a truhlárnu a na pozemcích pod mlýnem kruhovou pec na pálení cihel. Dne 21. září 1889 mu bylo povoleno instalovat turbínu na místě vodního kola. Od roku 1919 vlastnil areál průmyslník Václav A. Skokan, který zde vyráběl topná tělesa na ústřední vytápění budov. Pro finanční obtíže se továrna dostala pod správu Průmyslové banky a výroba zde byla ukončena roku 1929. V září 1940 ji od Živnobanky koupil Jindřich Jelínek za 1 milion korun pro svoji manželku Jarmilu. Ta zde zřídila farmu pro pěstování zeleniny a chov domácích zvířat a také pro umělé množení lanýžů. Areál k tomuto účelu přestavěl stavitel Josef Pomajzl z Nebušic, který stávající stavby zrestauroval a vystavěl několik dalších budov. 

Více o šáreckých mlýnech se dočtete zde.

V Horoměřicích č.p. 15 se jim narodil:

- 26. července 1791 syn Jan Křtitel Čadský, který zemřel ve svých 49 letech blíže nezjištěného dne roku 1840 v Horoměřicích