8H. JOSEF NEBESKÝ a LIDMILA BUTOVÁ

13.12.2021

Václav Nebeský a Lidmila ??? měli syna Josefa Nebeského, který se narodil 6. dubna 1762 a zemřel ve svých 52 letech v roce 1814 v  Hoříně č.p. 7.

Byl to hospodář na gruntu v Hoříně č.p. 7. 

Ve svých 30ti letech se blíže nezjištěného dne roku 1792 oženil s Lidmilou Butovou, o které bohužel bližší informace nemáme.

V Hoříně č.p. 7 se jim narodili: 

- blíže nezjištěného dne a roku syn Josef Nebeský, která se blíže nezjištěného dne a roku oženil s blíže nezjištěnou ženou, se kterou měl dceru Františku Nebeskou, která se provdala za Jana Viktorina (nar. 1811), měli syna Josefa Františka Viktorina (nar. 1838) a dále syna Jana Nebeského, obchodníka se suknem

- 8. února 1811 syn Václav Nebeský, který se oženil s Lidmilou Plačkovou, zemřel 20. ledna 1851