11L-4-4. KAREL MARIA NEBESKÝ a ? 

29.09.2021

Antonínu Nebeskému a Aloisii Vendulákové se v Domě U Modré štiky v Praze (na rohu ulic Karlova a Liliová) dne 22. října 1859 narodil syn Karel Maria Nebeský, který zemřel blíže nezjištěného dne a roku na blíže nezjištěném místě.

Byl to úředník u banky Slavie.