14P-1.2. MARIE ČACKÁ a JOSEF ZAVADIL

29.11.2022

Josefovi Čackému a Ludmile Minaříkové se dne 16. dubna 1914 narodila dcera Marie Čacká

I Marie Čacká pracovala v obchodě svých rodičů, a to jako prodavačka. Zároveň chodila pracovat do JZD (dojila krávy) a přivydělávala si okopáváním řepy, přitom se starala o svou babičku Alžbětu Hájkovou.

Dne 22. ledna 1944 byl Marii Čacké (bylo jí skoro 30 let) zaslán od Místní protiletecké ochrany v Horoměřicích Dekret, kterým ji velitel místní protiletecké ochrany jmenoval "samaritánkou" u záchranné stanice. Velitelem byl MUDr. Václav Holeček (byl primářem Filiálního léčebného ústavu v Tuchoměřicích pod Státní fakultní nemocnicí v Praze). Na jeho výzvu se musela Marie dostavit do shromaždiště Obecné školy a zúčastnit se každého výcviku.

Od roku 1946 byla Marie Čacká členkou Tělocvičné jednoty Sokol v Horoměřicích, v roce 1948 se zúčastnila XI. všesokolského sletu v Praze. 

Ve svých 42 letech se Marie dne 21. června 1956 na Místním národním výboru v Horoměřicích provdala za 49 letého truhláře Josefa Zavadila, narozeného 6. července 1907. Byl to kiž vdovec, bydlel v Horoměřicích č.p. 322 (současná adresa Na Zavadilce 322, Horoměřice). Za svědka jim šli dělník Alois Brajer z Horoměřic č.p. 163 a bratr Marie Josef Čacký.

Otec Josefa Zavadila byl také Josef Zavadil, sadař, narozen 31. ledna 1881 v Horoměřicích, matka byla Františka Pohůnková, soukromnice, narozena 18. září 1881 v Sembratci (část obce Petroupim v okrese Benešov). Otcem Františky Pohůnkové byl pravděpodobně Václav Pohůnek z č.p. 37, starosta Petroupimi. Spolu s Františkem Škvorem se zasadili o vybudování Sboru dobrovolných hasičů v Petroupimi. V obci je také zřejmě na jejich počest pojmenován rybník - Pohunkův rybník a Škvorův rybník.

Marie se spolu s manželem Josefem starali o hospodářství. Měli dva psy a několik koček, králíky, slepice, husy, holuby, prase a na velikonoce i malé kůzle, pár let chovali i ovce. Marie prodávala vejce a jahody. 

Marie však neměla lehký život, její manžel hodně pil a často ji doma v opilosti ohrožoval sekyrou. Marie se bála a mnohokrát, často i v zimě, se schovávala přes noc v kozím chlívku. Měla navíc silnou cukrovku a její zdravotní stav se i tímto vlivem stále zhoršoval. 

Josef byl asi krátce před smrtí hospitalizován s tuberkulosou plic v Novém Městě pod Pleší. Po jeho smrti musela Marie vyplatit jeho syna z prvního manželství (o něm víme, že mu tramvaj ujela nohu) a šla bydlet zpět do č.p. 129, pokoj měla v prvním patře domu nad vraty. 

S Ritou před č.p. 129
S Ritou před č.p. 129

Fotografie: Josef Zavadil, ???, Marie Zavadilová, Bláža Bělohradská, Jenka Bělohradská

Marie Zavadilová zemřela v Roztokách po dlouhé těžké nemoci na ischemickou chorobu srdeční dne 3. dubna 1976 ve věku 62 let. O pět dní později, v den jejího pohřbu, tedy 8. dubna 1976, zemřel po kratší nemoci její nejstarší bratr Oldřich.