1. MATĚJ ČADSKÝ a ANNA ???

31.12.2021

Blíže nezjištěného dne a roku se ??? Čadskému a ??? narodil syn Matěj Čadský

Matěj Čadský se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Annou, o které zatím bohužel nic bližšího nevíme.

Žili v Horoměřicích č.p. 15 (současná adresa Velvarská 15, Horoměřice).

V Horoměřicích č.p. 15 se jim narodili:

- blíže nezjištěného dne kolem roku 1769 syn MATĚJ ČADSKÝ