11Ž. OTOKAR NEBESKÝ a ANEŽKA MUŽÍKOVÁ

25.09.2021

Václavu Nebeskému a Marii Sojkové se dne 23. dubna 1858 v Želenicích č.p. 7 narodil syn Otokar Nebeský, zemřel ve svých 64 letech dne 24. května 1922 v Radotíně č.p. 1.

Byl to sedlák na usedlosti v Radotíně č.p. 1. Ten mu předal jeho otec Václav Nebeský poté, co se oženil. Velmi se mu věnoval, prožil zde převážnou část svého života. Byl velmi vzdělaný, od roku 1883 do roku 1918 byl členem obecního zastupitelstva v Radotíně. Úzce spolupracoval s tehdejším okresním starostou MUDr. Waltrem. Po jeho smrti se stal v roce 1904 starostou Okresního výboru zbraslavského. Vedle hlavní péče o zemědělství  se staral i o rozvoj dopravního spojení, z jeho iniciativy byla postavena silnice z Radotína do Velké Chuchle a z Radotína do Černošic, což bylo velkým přínosem nejen pro místní mlynáře (mlýnů bylo v Radotíně na Radotínském potoce hned 5). Byl členem spolku rolníků v době, kdy byl starostou okresu, zasadil se o postavení Měšťanské školy. Rovněž se zasloužil o stavbu železniční tratě na Dobříš, výstavbu mostu na Zbraslavi a v Davli. Ve funkci pracoval přes 17 let. 

Současná podoba domu č.p. 1 (Náměstí Osvoboditelů 1/11, Radotín)
Současná podoba domu č.p. 1 (Náměstí Osvoboditelů 1/11, Radotín)

Původní centrum středověkého osídlení Radotína při Radotínském potoce severně od kostela tvoří dnes západní část Náměstí Osvoboditelů (jeho východní část tvoří sídliště na místě zrušené cementárny). Č.p. 6 je tzv. Havlovský či Štěrbovský grunt - jeden z posledních pozůstatků staré zástavby Radotína. Patrové stavební s polovalbovou střechou na západní straně Náměstí Osvoboditelů, k němuž přiléhá zděná brána a branka. Na budově je pamětní deska statkáře a průmyslníka, vlastence, revolucionáře a poslance zemského i říšského sněmu Josefa Macháčka. Usedlost byla v držení rodu Macháčků, ze kterého pocházelo několik radotínských rychtářů a starostů, od roku 1722 do roku 1850. Dnešní obytnou budovu postavil Josef Macháček v roce 1848 a traduje se, že když se toho roku postavil do čela ozbrojeného lidu, táhnoucího na pomoc Praze, byly v ještě nedostavěné stavbě vyráběny patrony pro boj proti Windisgrätzovi. Ve sklepě byl údajně propojen s původními objekty gruntu označovanými někdy jako č.p. 6a. 

Otokar Nebeský se ve svých 25 letech dne 18. června 1883 oženil s 22 letou Anežkou Mužíkovou, narozenou dne 13. října 1861 ve Zdicích č.p. 36.

Byla to dcera Daniela Mužíka, majitele mlýna v Praskolesích č.p. 43 a Marie Hříbalové z Chlustiny č.p. 22. 

Otokar Nebeský s manželkou Anežkou Nebeskou žili v Radotíně č.p. 1, kde se jim narodili:

- 17. března 1884 syn Karel Nebeský, který zemřel pravděpodobně roku 1962

- 15. května 1885 syn Břetislav Nebeský, který zemřel v roce 1955

- 19. září 1886 syn Horymír Nebeský, oženil se 5. listopadu 1913 v Praze ve Spálené ulici s Annou Trousílkovou

- 6. února 1888 syn Eduard Nebeský, který zemřel ve svém 1 roce dne 21. března 1889

- 16. dubna 1889 syn Josef Eduard Nebeský, oženil se dne 1. března 1919 s Marií Josefou Bobálovou z Želechovic nad Dřevnicí, Marie Josefa zemřela 29. října 1982 v Praze a Josef Eduard zemřel ve svých 77 letech roku 1966 v Radotíně

- 6. září 1890 dcera Marie Bedřiška Nebeská, dne 6. července 1913 byla oddána s Vladimírem Brnkovským

- 31. července 1892 syn Otakar Jaroslav Nebeský, dne 27. července 1920 se oženil s Annou Piskáčkovou, zemřel 3. února 1967 ve Vokovicích

- 19. května 1894 dcera Anna Melania Nebeská, která zemřela po několika dnech dne 27. května 1894

Otokar Nebeský a jeho rodina mají majestátnou hrobku s Kristem na Radotínském hřbitově.