7.1.1.1.2. OTAKAR JAROSLAV NEBESKÝ a ANNA PISKÁČKOVÁ

14.12.2020

Otokaru Nebeskému a Anežce Mužíkové se dne 31. července 1892 v Radotíně č.p. 1 narodil syn Otakar Jaroslav Nebeský, zemřel ve svých 74 letech dne 3. února 1967 ve Vokovicích.

Otakar Jaroslav Nebeský se ve svých 28 letech dne 27. července 1920 oženil s Annou Piskáčkovou.

I Otakar Jaroslav Nebeský byl zatčen, a to 29. února 1944 Gestapem, propuštěn byl 21. března 1944 (viz Německé soudní spisy - Odboj v ČSR).