PODZIM

13.01.2020

DUŠIČKY

Od rok 998 se konají svátky zesnulých 1. a 2. listopadu. Venkovské, ale i městské hřbitovy, byly v minulosti v katolických oblastech doslova naplněny kovanými železnými kříži se středověkou schránkou i bez ní. Tyto kříže představují jeden z nejvýznamnějších projevů lidového řemeslného umění: V některých obcích se peklo i zvláštní pečivo, nazývané "dušičky" pro žebráky, pocestné a bůec chudý lid. Dnes se hroby zdobí květinami, věnci a zapálenými svíčkami.


SVATÝ MARTIN (11. LISTOPAD)

"Sv. Martin přijíždí na bílém koni". Znamenalo to první sníh a posvícenskou husu. Sv. Martin však také vykonal mnoho nejen jako doručitel posvícení, ale pro křesťanskou kulturu znamená jednu z největších postav středověké misie. Známe ho z vyobrazení, jak dává žebrákovi polovinu svého plášťě, což má symbolizovat jeho dobrotu.


DEN SV. ONDŘEJE (30. LISTOPAD)

Ondřeje na všech obrazech poznáme podle toho, že má za sebou nebo u sebe dvě zkřížená dřevěná břevna (tzv. Ondřejovský kříž). Den sv. Ondřeje je dnem věštebným a čarodějným. Lilo se olovo, což bylo hádání na ženicha (Ondřej je patronem nevěst).