21. FELD POST - POLNÍ POŠTA

21.01.2020

Polní pošta v době válečných konfliktů zajišťovala bezplatné poštovní spojení vojáků z fronty se zázemím a naopak. Válka však přinášela i jiné poštovní problémy. Jedním z nich bylo i poštovní spojení vojáků, kteří upadli do zajetí nepřátelské strany a kteří také pochopitelně toužili po spojení se svými rodinami.

Vojáci, zajatí rakouskou armádou, byli soustředěni v několika velkých zajateckých táborech, barákových táborech nebo i při některých vojenských posádkách. Jejich poštovní styk s domovem byl rovněž bezplatný a byl organizován pod patronací mezinárodního Červeného kříže.

Na našem území byly velké tábory, které měly samostatné poštovní úřady, a to v Chebu a v Mostu. Ty používaly poštovní razítko s textem KRIEGSGEFANGENENLAGER. Barákové tábory byly v Chocni a v Havlíčkově Brodě. I tam byly zvláštní poštovní úřady používající razítka BARACKENLAGER.

Menší zajatecké tábory, například v Josefově, používaly na poštovní zásilky zajatců jen útvarové razítko. I tato korespondence byla od poštovného osvobozena. Všechny poštovní zásilky zajatců směřovaly přes Vídeň, kde pracovala cenzurní ústředna, která zásilky opatřovala typickým trojúhelníkovým červeným razítkem.

Toto razítko nacházíme i na poštovních zásilkách, jejichž odesílateli byli rakouští vojáci v cizím zajetí. Velké množství takových zásilek se zachovalo z Ruska. Tam většinou zajatci pracovali u sedláků a jejich korespondence na předepsaných formulářích byla odbavována běžnými poštovními úřady a směrována do Vídně, kde podléhala cenzuře, a teprve pak byla doručována adresátům. Na zásilkách najdeme i razítko ruské vojenské cenzury.

Zajatecké lístky jsou mezi sběrateli dost oblíbené a vždy znamenají žádoucí zpestření sbírky poštovních celistvostí z válečných dob.