2. PROKOP ČADSKÝ a ?

30.12.2022

Janu Čadskému a ? Čadské se blíže nezjištěného dne roku 1505 (? 1508 ?) narodil v Čížkově syn Prokop Čadský, který zemřel ve svých 55 - 57 letech blíže nezjištěného dne roku 1560 (? 1565 ?) tamtéž.

Z dopisu Zdeňka Lva z Rožmitálu ze dne 30. března 1530 adresovanému purkmistru a konšelům Hradce nad Labem víme, že žádal o umírněné projednání v rukojmí vzatého Prokopa Čadského, jenž byl zajat za domnělý přestupek, pravděpodobnou různici (= rozepře, spor), ke které se dostal v jakémsi hostinci právě u Hradce. Prokop Čadský byl poddaným Zdeňka Lva z Rožmitálu, spolehlivým poslem, jenž byl pověřován doručováním důležitých listin.

Prokop Čadský se blíže nezjištěného dne a roku oženil s blíže neznámou dívkou. 

V Čížkově se jim narodili:

- blíže nezjištěného dne roku 1535 (? 1540 ?) syn MATOUŠ ČADSKÝ 

- blíže nezjištěného dne a roku dcera Markéta Čadská

O sestře Matouše Čadského, Markétě, se lze dozvědět z Kroniky obce Čížkova z let 1892 - 1920: