10S. ROZÁLIE NEBESKÁ 

21.10.2021

Antonínu Nebeskému a Marii Paulové se v Klenči č.p. 30 dne 9. prosince 1842 narodila dcera Rozálie Nebeská

Rozálie Nebeská byla svobodná matka

V Praze u Apolináře se jí narodil:

- 3. prosince 1866 nemanželský syn František Nebeský, který zemřel ve svých 85 letech dne 9. dubna 1952 v Březnici

V Klenči č.p. 30 se jí narodil:

- 16. ledna 1883 další nemanželský syn Emanuel Nebeský, který zemřel po pár dnech svého života 30. ledna 1883


Rozálie Nebeská zemřela ve svých 41 letech dne 30. září 1884 v Roudnici nad Labem.