11S. FRANTIŠEK NEBESKÝ a JULIANA CIKÁNKOVÁ, JOSEFA TŮMOVÁ 

26.09.2021

Rozálii Nebeské se jako svobodné matce v Praze u Apolináře narodil dne 3. prosince 1866 syn František Nebeský. Zemřel ve svých 85 letech dne 9. dubna (někde psáno září) 1952 v Březnici, okres Příbram. Oba dva své nejstarší syny přežil o 5, respektive 10 let.

František Nebeský byl čalouník a mistr sedlář.

Ve svých 24 letech se dne 18. května 1891 oženil s Julianou Cikánkovou

Juliana Cikánková se narodila 31. ledna 1867 v Neveklově č.p. 115, jejím otcem byl mistr obuvník Antonín Cikánek, který se narodil 29. října 1825 v Obráticích, okres Tábor a matka Kateřina Votýpková, která se narodila 1. února 1831 v Maršovicích, okres Benešov.

Neveklov leží v okrese Benešov. Předpokládaný původní tvar názvu města byl Nevyklov nebo Neviklov a odvozen byl ve významu Nevyklův dvůr. V historických pramenech se jméno města objevuje ve tvarech: Neueclow (1285), Neveclov (1301), Newieclowa (1384), Neweklow (1352 - 1399), de Newieklowa (1389), Neweklow a Newyeklow (1396), Neweklow (1405), de Neweklowa (1483), z Neweklowa (1563) a Neweklow (1578 a 1654). První písemná zmínka o městě pochází z roku 1285, ve kterém Jindřich z Rožmberka prodal neveklovské panství za tři sta hřiven stříbra zderazskému klášteru. Jindřich od kláštera dostal jen 260 hřiven, ale ve smlouvě si vymínil, že se v Neveklově může třikrát ročně ubytovat spolu s doprovodem v počtu 20 - 24 osob. Za 2. světové války se město stalo součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a jeho obyvatelé se museli 31. prosince 1943 vystěhovat. 

V Neveklově č.p. 66 se jim narodil:

- 29. března 1892 syn Jaroslav Václav František Nebeský, který zemřel ve svých 45 letech dne 13. dubna 1937 v Praze, vystudoval filozofickou fakultu, byl to diplomat  v Bělehradě i na ministerstvu zahraničí

Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity
Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity

V Neveklově č.p. 63 se jim narodil:

- 14. června 1893 syn Ladislav Nebeský, který byl ve svých 49 letech dne 22. září 1942 v berlínské věznici Plötzensee popraven gilotinou, byl to lékař

Krátce po Ladislavových sedmých narozeninách, dne 22. září 1900, jeho matka Juliana Cikánková ve svých 33 letech v Neveklově č.p. 134 zemřela na tuberkulosu.

Blíže nezjištěného dne roku 1902 se František Nebeský znovu oženil, a to s Josefou Tůmovou, která se narodila 28. srpna 1880 v Božkovicích, okres Benešov. Otec Josefy Tůmové byl Josef Tůma, rolník z Božkovic č.p. 17. Matka Marie Vrzalová z Olbramovic č.p. 3. Josefa Tůmová zemřela ve svých 76 letech dne 7. července 1956 v Praze - Krči.

V Neveklově č.p. 134 se jim pak narodili:

- 18. srpna 1902 syn Bedřich Nebeský, který zemřel ve svých 85 letech dne 29. ledna 1988 v Příbrami, byl to četnický strážmistr

- 29. září 1906 dcera Marie Nebeská, byla to zdravotní sestra

- 20. ledna 1910 syn František Nebeský, který se blíže nezjištěného dne oženil s Kateřinou Pavlincovou, zemřel ve svých 86 letech blíže nezjištěného dne roku 1996, měl jen základní vzdělání, přesto byl až do své smrti oslovován "pane inženýre" či "pane továrníku" 

- blíže nezjištěného dne roku 1911 dcera Milena Nebeská, byla to zdravotní setra