8H-B-1. VÁCLAV ANTONÍN JOSEF NEBESKÝ a KATEŘINA MRKVIČKOVÁ

07.12.2021

Jiří Nebeský a Terezie Heřmanová měli syna Václava Antonína Josefa Nebeského, který se narodil dne 10. září 1752 v Brozánkách č.p. 4 a zemřel blíže nezjištěného dne a roku.

Ve svých 25 letech se blíže nezjištěného dne roku 1777 oženil v Horní Vidimi s Kateřinou Mrkvičkovou, která se narodila 25. ledna 1760 v Horní Vidimi č.p. 9. Zemřela blíže nezjištěného dne a roku. 

Obec Vidim se nachází asi 15 km severně od Mělníka. Má dvě části - Horní a Dolní Vidim. První písemná zmínka pochází z roku 1318. V roce 1932 zde byly evidovány tyto živnosti a obchody: pekař, zahradník, 2 hostince, 3 obchody se smíšeným zbožím, obchod s obilím, velkostatek Grohmann, obchod dřívím, pila Grohmann, zámečník, 2 kováři, krejčí, 3 obuvníci, spořitelní a úvěrový Spar- und Darlehenskassenverein für Widim, 3 trafiky, kolář. Z pamětihodností stojí za zmínku kaple sv. Václava, skalní obydlí, zámek Vidim, zaniklý skalní hrad Starý zámek a historický vodojem.

Nedaleko odtud leží malá vesnice Šemanovice, leží asi 2,5 km od Kokořína. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1444. Z historie víme, že roku 1890 zde žilo 269 obyvatel v 52 domech. Stavení byla kamenná, dílem dřevěná; nablízku se nacházely pískovcové lomy. Z řemeslníků zde byl k roku 1890 kovář, obuvník, pekař, zámečník, truhlář, tesař a několik dělníků zednických. Z jiných živností byli v Šemanovicích dva hostinští, dva smíšené obchody a dva prodeje tabáku. 

Na východní straně obce stál kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému, založený roku 1803. Kostelní věž měla tři zvony, jeden z nich pocházel ze zrušeného kostela sv. Jana Nepomuckého na Chloumku. Obec měla nový hřbitov, založený roku 1869 (dříve pohřbívalo se v sousední obci Vidimi). Jednotřídní škola byla zřízena roku 1801, nacházela se uprostřed obce; před rokem 1873 bývala v zámečku, kde za dávných dob stávala tvrz. V zámečku byl stále příbytek správce školy. Pro vyvýšenou polohu a propustné podloží nebylo možné nikde v obci nalézt pitnou vodu. Chodilo se pro ni do "Hradkovské" studánky vzdálené půl hodiny cesty, která se nacházela v šemanovickém dole. Bližší studánka, ale s méně kvalitní vodou, se nazývala "Vlkovská". V čase sucha ovšem obě vysychaly a obyvatelé museli chodit pro vodu až do Kokořínského údolí k Hlučovu, vzdálenému 4 km. Jedna z jeskyní v lese u Šemanovic, zvaná Hradkov, byla za husitských válek zřejmě skrýší pronásledovaných katolíků.

I tak těžké životní podmínky bez dostatku kvalitní pitné vody však zřejmě nevadily našim předkům, neboť právě do Šemanovic se Václav Antonín Josef Nebeský se svou manželkou Kateřinou přestěhovali.

V Šemanovicích č.p. 9 se jim narodili: 

- 7. prosince 1784 syn Václav Nebeský

- 25. května 1787 dcera Alžběta Nebeská

- 14. listopadu 1789 syn Jiří Nebeský, byl to kovářský mistr

- 9. dubna 1791 syn Jan Nebeský

- 16. května 1794 syn Josef Nebeský

- 10. června 1796 syn Pavel Nebeský

- 3. června 1799 dcera Magdalena Nebeská

- 5. března 1801 syn Antonín Nebeský

- 19. března 1803 syn Matěj Nebeský