10R. ANNA NEBESKÁ a ?

22.10.2021

Marii Nebeské se pravděpodobně v předměstí Budyně č.p. 50 narodila blíže nezjištěného dne a roku nemanželská dcera Anna Nebeská

I dcera Marie Nebeské, Anna Nebeská, byla svobodná matka.

Žila v předměstí Budyně č.p. 84. Oba domy ležely pravděpodobně na samé hranici Židovského města. 

V předměstí Budyně č.p. 84 se jí narodil:

- 4. července 1851 nemanželský syn Václav Nebeský