11R. VÁCLAV NEBESKÝ a MARIE VYSOKÁ 

27.09.2021

Anně Nebeské se v předměstí Budyně č.p. 84 dne 4. července 1851 narodil syn Václav Nebeský. Otec na křestním listu uveden není, jeho matka byla svobodná matka. Dle knihy pokřtěných to byl v tuto dobu a v následujících 50 letech poměrně častý jev. Václav Nebeský zemřel ve svých 62 letech dne 11. dubna 1914 v Budyni č.p. 108 na zkornatění tepen mozkových.

Václav Nebeský byl nádeník, dělník. Ve svých 24 letech se dne 4. října 1875 oženil s Marií Vysokou z Radonic, okres Louny, která se narodila 18. srpna 1852 v Oboře u Loun. Jejím otcem byl František Vysoký, nádeník v Radonicích a matka Terezie Ceplová z Veltěže, okr. Louny. Marie Vysoká zemřela ve svých 76 letech dne 21. srpna 1926 v Budyni č.p. 94 na sešlost věkem a vysílení

Po svatbě žili v Budyně č.p. 71, kde se jim narodil:

- 22. září 1882 syn Václav Nebeský

V Budyni č.p. 68 se jim narodila:

- 5. července 1885 dcera Anna Terezie Nebeská, která se dne 18. listopadu 1907 provdala za kočího Antonína Vyktoru, nar. 13. října 1880

V Budyni č.p. 100 se jim narodila:

- 1. srpna 1889 dcera Marie Nebeská, která zemřela ve svých necelých třech letech dne 2. července 1802

A opět v Budyni č.p. 71 se narodil:

- 3. dubna 1892 syn Antonín Nebeský, který však zemřel po 4 měsících svého života dne 16. srpna 1892

- 9. června 1894 syn Antonín Nebeský, který se ve svých 24 letech dne 23. dubna 1918 v Charvatcích oženil s Annou Peterkovou