8B-4. DANIEL NEBESKÝ a ALŽBĚTA RIGLOVÁ 

10.12.2021

Václavu Nebeskému a Alžbětě Štruplové se v Brozánkách č.p. 2 dne 11. listopadu 1772 narodil syn Daniel Nebeský

Daniel Nebeský byl mlynář

Krátce po svých 23. narozeninách (i když v knize oddaných je údaj 22 let) se dne 24. listopadu 1795 oženil s Alžbětou Riglovou (někde psáno Ryklovou / Riklovou).

Alžběta se narodila blíže nezjištěného dne pravděpodobně roku 1770 v Třebívlicích (okr. Lovosice). Jejím otcem byl mlynář Pavel Rigl z Roudníčku č.p. 7 a matka Rozálie. V den svatby již otec nebyl na živu. Alžběta Riglová zemřela ve svých 58 letech dne 14. prosince 1828 na souchotiny v Roudníčku č.p. 7.

Roudníček je vesnice v okrese Litoměřice při pravém břehu řeky Ohře, zhruba 13,5 km západně od Roudnice nad Labem a 30 km od Brozánek. První písemná zmínka pochází z roku 1336. Obec Roudníček se nachází na území české křídové pánve, kde vyvěrají podzemní vody. Největším vývěrem je pramen "V jeskyni" na jižním okraji obce. Pramen má stálou vydatnost 12,5 - 13 litrů za sekundu. Vody pramene ve vzdálenosti asi 12 m od jeskyně vtékají od jihozápadu do malého rybníka. Vody pramene "V jeskyni" i dalších menších pramenů v okolí bylo využito již v dávné minulosti k pohánění vodních kol mlýnů. Nejprve byl v Roudníčku na počátku 16. století založen tzv. Dolní mlýn (č.p. 23). V roce 1613 se na tomto mlýně uvádí mlynář Tyburci. Po něm tu mlynařil Kračmer, v roce 1840 je uveden Antonín Rožek. Jméno dalšího mlynáře se nám zachovalo až z 19. století - od roku 1863 byl na Dolním mlýně Hynek Stejskal. Horní mlýn (dříve č.p. 6) je daleko mladší, byl založen teprve ve 2. pol. 18. století, kdy mlynář Kračmer z Dolního mlýna dal svému synovi místo na stavbu Horního mlýna. V roce 1840 je na indikační skice uveden jako mlynář Hynek Stejskal. Ve 30. a 40. letech 20. století byly vodní mlýny v Roudníčku využívány též k drcení zemitých okrů, které byly dále plaveny v systému pánví, kde docházelo pro odstranění mechanických přimíšenin k usazování okrů. Získaná okrová barva byla používána jako nátěry na domy, při výrobě linolea, v papírnách atd. 

V okolí Budyně nad Ohří se nacházela bohatá ložiska bahenních rud. V jejich blízkosti stála právě ves Roudníček s původním názvem Rudnik. 

V Brozánkách č.p. 2 se jim narodila:

- 26. srpna 1797 dcera Anna Nebeská, která zemřela ve svých 13 letech dne 21. srpna 1810 v Roudníčku č.p. 7 na zimnici

V Roudníčku č.p. 7 se jim narodili: 

- 5. srpna 1799 dcera Marie Nebeská

- 19. dubna 1801 dcera Rozálie Nebeská, která zemřela ve svých 7 letech dne 7. září 1808 na škrkavky

- 24. srpna 1802 dcera Kateřina Nebeská, která se ve svých 26 letech dne 13. ledna 1829 v Roudníčku č.p. 7 provdala za Jana Lahovského ze Žabořesk č.p. 37 a převzala Roudníčkovský mlýn č.p. 7

- 27. února 1804 dcera Terezie Nebeská, která zemřela ve svých 2 letech dne 30. března 1806 na spalničky

- 20. září 1805 syn Václav Nebeský, který zemřel po půl roce svého života, ve stejný den jako jeho starší sestra Terezie, dne 30. března 1806 na spalničky

- 2. července 1807 dcera Terezie Nebeská, která zemřela ve svých 5 letech dne 6. prosince 1812 na vodnatelnost

- 31. července 1809 dcera Rozálie Nebeská, která se ve svých 20 letech dne 7. července 1829 provdala za Pavla Šleinera

Alžbětin otec Pavel Rigl byl mlynář a mlynář byl i její manžel Daniel Nebeský z Brozánek. V Roudníčku dle www.vodnimlyny.cz byly mlýny dva - Horní mlýn a Dolní mlýn. V žádném však není otec Alžběty ani Daniel Nebeský zapsán jako majitel.

Současná podoba tehdejšího č.p. 7 v Roudníčku
Současná podoba tehdejšího č.p. 7 v Roudníčku

Ve "Sbírce pozemkových knih 1792 - 1878" ale u č.p. 7 je skutečně uveden Alžbětin otec Pavel Rickl jako vlastník a mlynář "Roudníčkovského mlýnu". Dle Indikační skici - Čechy z roku 1843 se č.p. 7 nachází blízko vodního toku, kde tedy Roudníčkovský mlýn stávat opravdu mohl.

Zápis z 15. listopadu 1795 (9 dní před svatbou dcery Alžběty s Danielem Nebeským):

Další záznam je ze 13. srpna 1820, kde je podepsán Daniel Nebeský a jeho manželka Alžběta.

Zápisy ze dne 8. července 1828 11. září 1828:

Zápisem ze dne 13. prosince 1828 přechází mlýn na dceru Kateřinu Nebeskou a jejího manžela Jana Lahovského (sepsáno den před smrtí její matky, pravděpodobně jako poslední vůle):

Pravděpodobně v únoru 1832 byl mlýn prodán Václavu a Anně Radešínským.

Z výše uvedených zápisů je patrné, že mlynář Daniel Nebeský zemřel blíže nezjištěného dne mezi lety 1825 - 1828 (v lednu 1829 při svatbě Jana Lahovského je Kateřina psána jako dcera zemřelého Daniela Nebeského).

Z "Knihy dluhů 1792 - 1878" se můžeme dozvědět, že předchozím držitelem gruntovního Roudníčkovského mlýna byl Karel Rickl a po něm František Rickl a jeho manželka Alžběta, rozená Zelinková. Alžběta Riglová převzala dluhy za mlýn 15. listopadu 1795 (pravděpodobně úmrtím otce Pavla Rickla, neboť v oddací knize je již uvedena jako dcera po zemřelém otci).