7B-a. VÁCLAV NEBESKÝ a ALŽBĚTA ŠTRUPLOVÁ, ANNA ??? 

19.12.2021

Václavu Nebeskému a Lidmile ??? se v Brozánkách č.p. 2 dne 6. srpna 1728 narodil syn Václav Nebeský. Zemřel ve svých 64 letech dne 22. září 1792 v Brozánkách.

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Alžbětou Štruplovou, která se narodila roku 1736 v Mělnické Vrutici a zemřela ve svých 36 letech dne 13. listopadu 1772 v Brozánkách. Jejím otcem byl Jan Štrupl, matka byla Alžběta Pecháčková.

V Brozánkách č.p. 2 se jim narodili:

- blíže nezjištěného dne a roku dcera Terezie Nebeská

- 17. října 1756 dcera Anna Marie Nebeská

- 30. dubna 1758 syn Václav Filip Nebeský

- 8. dubna 1760 syn Jiří Nebeský, který se ve svých 29 letech ve Straškově oženil dne 27. října 1789 s Terezií Richterovou, měli spolu 12 dětí, Jiří Nebeský zemřel ve svých 52 letech dne 29. března 1812 v Brozánkách 

- 1. února 1762 syn Daniel Nebeský, zemřel před rokem 1772

- 7. dubna 1763 syn Jan Nebeský, který zemřel za necelý měsíc dne 30. dubna 1763

- 12. května 1764 syn Jan Nebeský, který zemřel za rok a tři měsíce dne 26. srpna 1765

- 23. března 1766 syn Jan Nebeský, který se ve svých 32 letech v Hoříně oženil dne 16. ledna 1798 s Kateřinou Kothartovou, narozenou roku 1773 v Sazené, v Brozánkách se jim narodila dne 3. listopadu 1798 dcera Terezie Nebeská, která se provdala za Josefa Cyrýna (nar. 1803 v Mlažické Vinici), dne 22. března 1803 se jim narodil syn Josef Nebeský a dne 17. listopadu 1805 dcera Rosalie Nebeská, která zemřela v Brozánkách dne 24. červen 1806

- 30. května 1768 syn Antonín Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Veronikou Procházkovou, která se narodila dne 13. dubna 1781 ve Zlosíně a zemřela dne 30. září 1850 ve Vodochodech, žili ve Straškově, kde se jim narodilo 8 dětí

- 15. května 1770 dcera Anna Nebeská

- 11. listopadu 1772 syn Daniel Nebeský

Dva dny po porodu syna Daniela, dne 13. listopadu 1772, Alžběta Štruplová ve svých 36 letech zemřela. Blíže nezjištěného dne a roku se Václav Nebeský znovu oženil, a to s Annou, o které víme jen, že zemřela dne 2. srpna 1802.

V Brozánkách č.p. 2 se jim dále narodili:

- 20. října 1778 syn Josef Nebeský, který zemřel po měsíci dne 1. prosince 1778

- 10. března 1780 dcera Dorota Nebeská

- 24. září 1781 syn Josef Nebeský, který zemřel ve svých třech letech dne 6. června 1784

- 27. ledna 1784 syn František Nebeský, který zemřel o čtyři měsíce později dne 24. května 1784

- 10. srpna 1785 dcera Magdalena Alžběta Nebeská, která zemřela o rok později dne 9. listopadu 1786

- 13. října 1787 syn Josef Nebeský, který zemřel o rok později dne 10. listopadu 1788

- 10. prosince 1790 syn Josef Ferdinand Nebeský, který zemřel ve svých 79 letech roku 1869 v Rožďalovicích