12B-1. JUDr. EDUARD NEBESKÝ a MARIE ŘEHÁKOVÁ

24.09.2021

Eduardu Janu Nepomuku Nebeskému a Julii Linhartové se v Šemanovicích dne 13. břevna 1895 narodil syn Eduard Nebeský, který zemřel ve svých letech dne 31. března 1968

Blíže nezjištěného dne roku 1921 se v Praze oženil s Marií Řehákovou, která se narodila 17. března 1896 v Jičíně a zemřela ve svých 77 letech dne 8. listopadu 1973.

Eduard Nebeský vystudoval práva, ale většinu života pracoval jako vrchní rada u Československých státních drah v Hradci Králové. Penzijní léta prožíval ve Smiřicích (více info zde), kde volný čas trávil malováním. Nejčastějším námětem jeho obrazů - akvarelů - byla krajina kolem Labe. Ke konci 50. let 20. století začal spolupracovat s loutkářským souborem ve Smiřicích jako výtvarník. Podílel se především na tvorbě scénických dekorací. Byl autorem a také realizátorem návrhů loutek a scény pro nejúspěšnější smiřickou inscenaci - Generálskou operku. Protože ovládal italštinu, pomáhal připravovat turné s touto hrou po severní Itálii. Trvalou památkou je série ručně malovaných plakátů. Řadu z nich po úpravě využívá soubor k propagaci loutkových představení doposud.

Na blíže nezjištěném místě se jim dne narodili:

- 30. května 1922 syn Zdeněk Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s blíže nezjištěnou ženou, se kterou měl děti Jana Nebeského, Helenu Nebeskou a Jiřinu Nebeskou

- 18. prosince 1927 syn Richard Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil se Zorou Hulešovou, narozenou 12. ledna 1931 v Praze, dne 18. února 1956 se jim narodil syn Martin Nebeský, Richard zemřel ve svých 70 letech dne 25. června 1997. Syn Martin Nebeský se oženil ve svých 22 letech dne 22. září 1978 s Blankou Příhonskou a dne 3. února 1973 se jim v Praze narodila dcera Zuzana Nebeská a 27. prosince 1979 dcera Lucie Nebeská