11B-a. EDUARD NEBESKÝ a JULIE LINHARTOVÁ

30.11.2021

Janu Nepomuku Nebeskému a Anně Linhartové se v Chlumku, okr. Žďár nad Sázavou dne 2. června 1864 narodil syn Eduard Nebeský. Zemřel ve svých 51 letech dne 5. ledna 1915.

Eduard Nebeský pracoval jako profesor na Učitelském ústavu v Jičíně a blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Julií Linhartovou, která se narodila 19. srpna 1870 v Nelahozevsi a zemřela ve svých 50 letech dne 13. března 1920.

Na blíže nezjištěném místě se jim narodili: 

17. července 1893 syn Miloslav Nebeský, který zemřel ve svém 1 roce dne 5. června 1894

- 13. března 1895 syn Eduard Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Marií Řehákovou (17. března 1896 - 8. listopadu 1973), Eduard pracoval jako vrchní rada u Československých státních drah, narodil se jim syn Zdeněk Nebeský a Richard Nebeský

- 8. června 1897 syn Bohumil Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Emmou Lorenzovou (11. června 1900 v Hrušově)