11B-1. EDUARD JAN NEPOM. NEBESKÝ a JULIE LINHARTOVÁ

19.10.2021

Janu Nepomuku Nebeskému a Anně Linhartové se v Mělníce č.p. 52 dne 2. června 1864 narodil syn Eduard Jan Nepomuk Nebeský. Zemřel ve svých nedožitých 51 letech dne 5. ledna 1915 Jičíně.

Eduard Jan Nepomuk Nebeský pracoval jako profesor na Učitelském ústavu v Jičíně a ve svých 26 letech se dne 29. října 1890 ve Veltrusích oženil s Julií Linhartovou, která se narodila 19. srpna 1870 v Nelahozevsi a zemřela ve svých 50 letech dne 13. (14. ?) března 1920 v Jičíně.

Pravděpodobně v Bílém Kostele nad Nisou (okr. Liberec) se jim narodil: 

- 17. července 1893 syn Miloslav Nebeský, který zemřel ve svém jednom roce dne 5. června 1894 

Poté se rodina přestěhovala do Šemanovic, kde se jim narodili:

- 13. března 1895 syn JUDr. Eduard Jiří Nebeský, který se blíže nezjištěného dne roku 1921 oženil v Praze s Marií Řehákovou (17. března 1896 Jičín - 8. listopadu 1973), Eduard pracoval jako vrchní rada u Československých státních drah, narodil se jim syn Zdeněk Nebeský (30. května 1922) a Richard Nebeský (18. prosince 1927), Eduard zemřel ve svých 73 letech dne 31. března 1968 v Jičíně

- 8. června 1897 syn Bohumil Jan Křtitel Nebeský, který se oženil s Emmou Johanou Lorenzovou (11. června 1900 v Hrušově)