9L-1-3. FRANTIŠEK NEBESKÝ a MARIE RAMPASOVÁ, JOSEFA TOMÁŠKOVÁ

16.11.2021

Jan Nebeský a Kateřina Novotná měli syna Františka NebeskéhoNarodil se 26. srpna 1802 v Letkách č.p. 18.

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Marií Rampasovou.

V Šemanovicích (kde žil i rod Nebeských z brozánecké větve) se jim narodil:

- 17. října 1873 syn Václav Nebeský, který ve svých 81 letech zemřel dne 24. prosince 1954 v Levínských Petrovicích

Blíže nezjištěného dne a roku se František Nebeský oženil podruhé, a to s Josefou Tomáškovou.

Na blíže nezjištěném místě se jim narodila:

- 13. března 1902 dcera Marie Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Karla Kdéra