8L-1. JAN NEBESKÝ a KATEŘINA NOVOTNÁ 

04.12.2021

Václavu Matěji Nebeskému a Alžbětě Polákové se blíže nezjištěného dne v roce 1746 se narodil syn Jan Nebeský. Zemřel ve svých 71 letech dne 14. ledna 1817 v Letkách č.p. 18.

Byl to rolník, chalupník a výminkář. Žil v Letkách č.p. 18, dnes součást Libčic nad Vltavou. 

Z různých záznamů se dozvídáme, že Jan Nebeský byl familiant. Familiant je poněkud zastaralé označení hlavy rodiny, popřípadě takového člena rodiny, na kterého jsou vztažena práva, jimiž rodina často dědičně disponuje. V pozdním feudalismu se slovem familiant označoval dědičný nájemce dílu panské půdy (též označovaného jako familie), který vznikl v 18. století rozdělením panských statků na malé části, jež byly dány jednotlivým rodinám do dědičného nájmu. 

Oženil se s Kateřinou Novotnou (z Nelahozevsi ?), která zemřela v Letkách č.p. 18 ve svých 48 letech dne 7. května 1807.

Nějakou dobu bydleli v Letkách č.p. 16, kde se jim narodili:

- 30. listopadu 1788 syn Jan Nebeský, který zemřel ve svých 2 letech dne 24. září 1790 v Letkách č.p. 18, kam se rodina Nebeských později přestěhovala

- 26. února 1792 dcera Marie Magdalena Nebeská, která zemřela po 14 dnech dne 14. března 1792 

 Od roku 1797 již bydleli v Letkách č.p. 18, kde se jim narodili:

- 18. dubna 1795 syn Josef Nebeský, oženil se s Rozalií Šimůnkovou

- 22. května 1797 syn JAN NEBESKÝ (krejčovský mistr)

- 26. srpna 1802 syn František Nebeský, kmotři Martin? zedník z Letek č.p. 21 a Anna ? z Libčic

První manželka Františka Nebeského byla Marie Rampasová, s tou měl syna Václava Nebeského, který se narodil 17. října 1873 v Šemanovicích a zemřel 24. prosince 1954 v Levínských Petrovicích. Syn Václav se oženil s Jiřinou Čečetkovou (1883 v Poličce - 1965 v Praze).

Druhá manželka Františka Nebeského byla Josefa Tomášková, s tou měl dceru Marii, provdanou Kder.