8H-B-2. JAN NEBESKÝ-WOJKOWICZ a DOROTA PORŠOVÁ

06.12.2021

Jiří Nebeský a Terezie Heřmanová měli syna Jana Nebeského, který se narodil dne 27. července 1757 v Brozánkách č.p. 4 a ve svých 59 letech zemřel 20. února 1817 v Kokoříně č.p. 21 (před přečíslováním č.p. 10) na revmatismus. V knize zemřelých uveden chybný věk 58 let. Používal šlechtický přídomek Wojkowicz

Byl to sedlák. Ve svých 25 letech se dne 16. dubna 1782 oženil s Dorotou Poršovou, která se narodila 24. března 1762 v Šemanovicích. Zemřela ve svých 72 letech dne 14. listopadu 1834 v Kokoříně č.p. 21.

Otec Doroty byl Jan Porš z Kokořína č.p. 10 a matka Kateřina Poršová z Kokořína č.p. 10. 

V Kokoříně č.p. 10 (Kokořínský Důl) se jim narodili: 

- 18. dubna 1784 dcera Dorota Nebeská-Wojkowicz, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Karla Slánského, který se narodil 18. března 1791 v Kokoříně č.p. 14, dne 18. srpna 1810 se jim narodila dcera Anna Slánská, dne 14. února 1812 se jim narodila dcera Mariana Slánská, dne 10. prosince 1815 se jim narodil syn Václav Slánský, mistr řeznický a chalupník, který zemřel 2. listopadu 1840 v Kostomlatech pod Řípem č.p. 3

- blíže nezjištěného dne roku 1785 syn Jiří Nebeský-Wojkowicz, který zemřel ve svých dvou letech dne 21. prosince 1897 

- 27. dubna 1786 syn Jan Nebeský-Wojkowicz

- 13. dubna 1788 dcera Anna Nebeská-Wojkowicz, která zemřela v jednom roce svého života dne 30. dubna 1789 v Kokoříně č.p. 10

- 31. června 1789 syn Jiří Nebeský-Wojkowicz, který zemřel ve svých 3 letech 14. května 1792 v Kokoříně č.p. 10  

- 27. března 1790 syn Václav Nebeský-Wojkowicz, který zemřel ve svých 61 letech dne 21. dubna 1851  v Kokoříně č.p. 10

- 29. října 1792 syn Jiří Nebeský-Wojkowicz, který zemřel ve svých 62 letech dne 21. dubna 1855 v Kokoříně č.p. 10

- 7. září 1794 syn Pavel Nebeský-Wojkowicz

- 22. června 1796 syn Antonín Nebeský-Wojkowicz

- 22. dubna 1798 dcera Kateřina Nebeská-Wojkowicz, která zemřela rok po svém narození dne 12. června 1799 v Kokoříně č.p. 10

- 9. července 1800 dcera Anna Nebeská-Wojkowicz, která se ve svých 22 letech dne 5. listopadu 1822 provdala za Jana Hájka, chalupníka z Kokořína č.p. 27, dne 25. ledna 1834 se jim narodil syn Josef Hájek, baráčník (familiant) z Kostelního Hlavna č.p. 38, dne 15. prosince 1840 se jim narodil syn Jan Hájek, Anna zemřela ve svých 88 letech v roce 1888

- 18. ledna 1803 dcera Alžběta Nebeská-Wojkowicz

- 21. ledna 1805 syn Josef Nebeský-Wojkowicz


Obec Kokořín se nachází v okrese Mělník. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320. U obce na říčkou Pšovkou byl po roce 1320 postaven, pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé, hrad Kokořín. V roce 1426 dobyla a poničila hrad husitská vojska. Po husitských válkách hrad často střídal majitele (v 15. století Řitka z Bezdědic a Klinštějnové, v 16. století Beřkovští ze Šebířova a Kaplířové). Od roku 1544 je uváděn jako pustý. Jeho osud ještě zhoršilo rozhodnutí císaře Ferdinanda II. zařadit jej mezi tzv. prokleté hrady, tj. hrady, které se nesměly udržovat ani opravovat, protože by jinak díky své výhodné poloze mohly ohrozit panovnickou moc. Podle pověsti se zde v 17. století usadil loupeživý rytíř Petrovský se svou bandou a nemilosrdně tu sužovali okolní kraj. Bydleli v podzemních brlozích, kam vedly tajné chodby. Celé údolí tak bylo obsazené jeho hlídkami. Až jednou ho mělničtí měšťané našli podle vytrouseného hrášku dívky, která od něj prchla ze zajetí a celou bandu pobili. Další legendy vypráví o bílé paní, bledé dívce a bledém černém lovci, kterého kdo spatřil - strnul. Jiná pověst vypráví o tom, že každý večer vyjíždí z hradu na černém oři v houfu jezevčíků s ohnivými jazyky divoký lovec. Byl to však štědrý lovec - chudé pocestné prý vždy obdaroval. 

Roku 1894 hradní zříceninu zakoupil pražský podnikatel Václav Špaček, šlechtic ze Starburgu, jehož syn Jan ji nechal za pomoci historiků Augusta Sedláčka, Zikmunda Wintra, Čeňka Zíbrta a Eduarda Sochora před 1. světovou válkou novogoticky zrekonstruovat. V roce 1951 byl hrad zkonfiskován, v roce 2006 byl hrad rodině Špačků navrácen. 

V obci Kokořín (přísl. Kokořínský Důl) bylo v roce 1932 celkem 392 obyvatel, byl zde poštovní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice a evidovány tyto živnosti a obchody: lékař, 2 autodopravci, cihelna, holič, 4 hostince, 2 hotely (Pension a Pod hradem), 2 koláři, kovář, krejčí, mlýn, obchod s ovocem, 2 pekaři, restaurace U krobiána, 2 řezníci,  obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky a velkostatek Špaček. 

Významnou osobností se stal Václav Bolemír Nebeský - vnuk Jana Nebeského.