9L-1-1. JOSEF NEBESKÝ a ROZALIE ŠIMŮNKOVÁ 

18.11.2021

Jan Nebeský a Kateřina Novotná měli syna Josefa Nebeského, který se  narodil dne 18. dubna 1795 jako první dítě v Letkách č.p. 18.

Byl to chalupník, žil v Letkách č.p. 18, dnes součást Libčic nad Vltavou. Dům, resp. všechny původní domy z Letek se již nedochovaly.  

Oženil se s Rozalií Šimůnkovou. Jejím otcem byl Jakub Šimůnek, sedlák z Libčic č.p. 23 a matka Kateřina ?, v dalších záznamech je matka Anna Hlaváčková, pravděpodobně z Holubic.

V Letkách č.p. 18 se narodili:

- 29. března 1816 mrtvé dítě mužského pohlaví

- 5. října 1821 syn Václav Nebeský, kmotr Martin ? 

- 10. listopadu 1822 dcera Marie Nebeská, kmotři Anna chalupnice a Josef ? chalupník, pravděpodobně brzy zemřela

- 13. dubna 1826 dcera Alžběta Nebeská, která se blíže nezjištěného dne provdala za Františka Mai(j)richa, který se narodil 18. února 1818 ve Slatině č.p. 9, byl to šenkýř, měli dceru Annu Nebeskou, provdanou za Václava Růžičku

- 17. března 1830 dcera Marie Nebeská, kmotra Anna Malková rybářka, Marie se dne 7. srpna 1854 provdala za Antonína Jednorožce, chalupníka z Libčic č.p. 16, narozeného 10. října 1822, syna sedláka Františka Jednorožce z Libčic č.p. 23 a matky Marie, ovdovělé po zemřelém Janu Šimůnkovi, sedláku z Libčic

- 10. ledna 1832 syn Josef Nebeský, kmotři Josef ? z Letek a Lidmila ? dcera souseda

- 30. ledna 1834 dcera Kateřina Nebeská, kmotra Lidmila ? dcera souseda a Anna Malková rybářka, Kateřina se dne 7. července 1857 provdala za Václava Bílka, gruntovníka z Beřovic č.p. 27, syna výminkáře Antonína Bílka z Bradkovic č.p. 11 (nyní Bratkovice, okr. Velvary) a matky Kateřiny, rozené Reinišové z Čelechovic č.p. 8

- 1. června  1837 dcera Rozalie Nebeská, kmotra Anna Malková dcera rybáře z Letek, Rozalie se dne 8. února 1859 provdala za Antonína Schustra, gruntovníka z Nabína č.p. 12, syna zemřelého chalupníka Josefa Schustra z Nabína č.p. 12 a matky Marie, rozené Košťálové z Nabína č.p. 5 (nyní Nabdín, okr. Velvary), vesnice Nabdín těsně sousedí s Bratkovicemi

- 3. září 1839 syn Václav Nebeský, kmotři Josef ? z Letek a Anna Malková dcera rybáře