9L-1. JOSEF NEBESKÝ a ROZALIE ŠIMŮNKOVÁ 

26.11.2021

Jan Nebeský a Kateřina Novotná měli syna Josefa Nebeského, který se  narodil dne 18. dubna 1795 jako první dítě v Letkách č.p. 18.

Byl to chalupník, žil v Letkách č.p. 18, dnes součást Libčic nad Vltavou. Dům, resp. všechny původní domy z Letek se již nedochovaly.  

Oženil se s Rozalií Šimůnkovou. Jejím otcem byl Jakub Šimůnek, sedlák z Libčic č.p. 23 a matka Kateřina ?, v dalších záznamech je matka Anna Hlaváčková, pravděpodobně z Holubic.

Narodili se jim:

- 29. března 1816 mrtvé dítě mužského pohlaví

- 5. října 1821 syn Václav Nebeský, kmotr Martin ? 

- 10. listopadu 1822 dcera Marie Nebeská, kmotři Anna chalupnice a Josef ? chalupník, pravděpodobně brzy zemřela

- 17. března 1830 dcera Marie Nebeská, kmotra Anna Malková rybářka, Marie se dne 7. srpna 1854 provdala za Antonína Jednorožce, chalupníka z Libčic č.p. 16, narozeného 10. října 1822, syna sedláka Františka Jednorožce z Libčic č.p. 23 a matky Marie, ovdovělé po zemřelém Janu Šimůnkovi, sedláku z Libčic

- 10. ledna 1832 syn Josef Nebeský, kmotři Josef ? z Letek a Lidmila ? dcera souseda

- 30. ledna 1834 dcera Kateřina Nebeská, kmotra Lidmila ? dcera souseda a Anna Malková rybářka, Kateřina se dne 7. července 1857 provdala za Václava Bílka, gruntovníka z Beřovic č.p. 27, syna výminkáře Antonína Bílka z Bradkovic č.p. 11 (nyní Bratkovice, okr. Velvary) a matky Kateřiny, rozené Reinišové z Čelechovic č.p. 8

- 1. června  1837 dcera Rozalie Nebeská, kmotra Anna Malková dcera rybáře z Letek, Rozalie se dne 8. února 1859 provdala za Antonína Schustra, gruntovníka z Nabína č.p. 12, syna zemřelého chalupníka Josefa Schustra z Nabína č.p. 12 a matky Marie, rozené Košťálové z Nabína č.p. 5 (nyní Nabdín, okr. Velvary), vesnice Nabdín těsně sousedí s Bratkovicemi

- 3. září 1839 syn Václav Nebeský, kmotři Josef ? z Letek a Anna Malková dcera rybáře